TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กันยายน 2562 (7 ตุลาคม 2562)
งบทดลองสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เดือนกันยายน 2562 (7 ตุลาคม 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 (7 ตุลาคม 2562)
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 (4 ตุลาคม 2562)
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกันยายน 2562 (4 ตุลาคม 2562)
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 (4 ตุลาคม 2562)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2562 (4 ตุลาคม 2562)
วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 7/2562 (4 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 กันยายน 2562 นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย พร้อมทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมกันทำบุญตักบาตร ณ. บริเวณหน้าศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงราย (4 ตุลาคม 2562)
วันที่ 29 กันยายน 2562 นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร เข้าร่วมงาน “ร้อยเรื่องเล่า พันเรื่องราว ด้วยสองมือที่ถักทอสู่ไหมย้อมคราม” ณ สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (4 ตุลาคม 2562)
วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย เข้าร่วมประชุมแถลงข่าวจังหวัดสุโขทัยพบสื่อมวลชน ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (4 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อตรวจรับมอบอาคารชดเชย (4 ตุลาคม 2562)
วันอังคารที่1ตุลาคม2562เวลา13.30น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมกลุ่มย่อย งานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ ช่วงนครสวรรค์ - บ้านไผ่ (4 ตุลาคม 2562)
วันพุธที่2ตุลาคม2562นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมสัมมนานโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ณ ห้องประชุม ชั้น8อาคาร72ปีกรมธนารักษ์ (4 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายสันติ พรมมาสิทธิ์ นายช่างสำรวจอาวุโส นายศุภวุฒิ มากเวียง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย ร่วมกับ ตชด.ที่ 247 ด่านซ้าย นำชี้แนวเขตที่ดินราชพัสดุ (3 ตุลาคม 2562)
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 (3 ตุลาคม 2562)
รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 (3 ตุลาคม 2562)
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 (3 ตุลาคม 2562)
รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 (3 ตุลาคม 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลตามโครงการส่งเสริมช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุจังหวัดกาญจนบุรี (3 ตุลาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903