TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯประชุมร่วมกับนายกเทศมนตรีหนองกุงศรี (3 ธันวาคม 2562)
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (3 ธันวาคม 2562)
วันที่ 3 ธ.ค.62 เวลา 09.00 น. นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด ณ ห้องประชุมสภา อบจ.พังงา (3 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นางเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการ"เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ณ ชุมชนมอปลาย่างใหม่ จ.นครราชสีมา (3 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายพรรณสฤษฏ์ เพ็งอุบล นายช่างสำรวจอาวุโส ไปร่วมประชุมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขาหลวงและบริเวณโดยรอบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (2 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ เป็นประธานเปิดโครงการ"เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" (2 ธันวาคม 2562)
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (2 ธันวาคม 2562)
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 9/2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ชั้น 2 (2 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 นางเพชราภรณ์ เทพพรมวงค์ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ เข้าร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเปิดงาน "เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562 (2 ธันวาคม 2562)
วันนี้ 2 ธันวาคม 2562 นายมนัส ใจสอาด ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อมอบหมายคณะผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ ”เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” (2 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เป็นประธานขับเคลื่อนโครงการ "จัดทำชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" (2 ธันวาคม 2562)
นายสุรัตน์ นุ้ยป้อม ธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี (2 ธันวาคม 2562)
รายงานงบทดลองรายวัน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 (2 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านที่ราชพัสดุในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 (29 พฤศจิกายน 2562)
นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ (29 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่เลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเปิดงานโครงการ"เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ณ ตลาดท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย (29 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงรายได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพระแก้ว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (29 พฤศจิกายน 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ ส่วนจัดการฐานข้อมูลและส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน นำโดยนายปัณณทัต อุทธิเสน ลงพื้นที่ติดประกาศฯ (29 พฤศจิกายน 2562)
นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดนฤภัยประชาบำรุง อำเภอบางปะกง (29 พฤศจิกายน 2562)
ขอเชิญร่วมงานเปิดโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (29 พฤศจิกายน 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903