TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวกรม
ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากรและแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง บริเวณชุมชนร่วมใจรักคลองเปรม เขตดอนเมือง
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) สินเชื่อโครงการ บ้านคนไทยประชารัฐ บนที่ดินที่ราชพัสดุ
รองอธิบดีกรมธนารักษ์สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลังและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมธนารักษ์
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม และธรรมาภิบาลและคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ภายในหน่วยงานกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 2/2562
การประชุมหารือการพัฒนาและปรับปรุงระบบช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment)
การประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของกรมธนารักษ์(working team)
โครงการพิพิธภัณฑ์ชุมชนตลาดน้อย
การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 14/2562
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 กิจกรรมที่ 3 ครั้งที่ 3 หลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 13/2562
พิธีถวายราชสักการะลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562
ถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค ในฐานะผู้แทนกระทรวงการคลัง ร่วมริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล นำทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ผู้บริหารกรมธนารักษ์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงสงฆ์ 410 รูป พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง เรื่องที่เสนอต่อคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2562
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C ของส่วนราชการ หรือหน่วยงานรัฐ ครั้งที่ 2/2562
การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 12/2562
การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 1/2562

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903