TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
5 ธันวาคม 2562 นายธีรพงค์ สุขช่วย ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (6 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” (6 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายนิพล อนุราช และเจ้าหน้าที่พนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ (6 ธันวาคม 2562)
ธนารักษ์พื้นที่พัทลุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 (6 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (6 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2562 นายสายัญ โชติกรณ์ ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 (6 ธันวาคม 2562)
นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ตัวแทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (6 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาแม่น้ำ คูคลอง” ณ เชิงสะพานแม่น้ำกก ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (6 ธันวาคม 2562)
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางสาวพัณพินกัญจน์ ศกุนตะมาลิก ธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ ร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตร (6 ธันวาคม 2562)
นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทราร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (6 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 (6 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส พร้อมด้วยนางสาวนูไรหม๊ะ นวมเอม เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ร่วมประชุมปรึกษาการบริหารจัดการศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (6 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 นายปั้น เปล่งผิว ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพื้นที่สมุทรปราการ ร่วมพิธีงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณมณฑลพิธีหน้าศาลากลาง... (6 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส พร้อมด้วยนางสาวนูไรหม๊ะ นวมเอม เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ลงพื้นที่พบปะผู้เช่าที่ประสบอุทกภัย (6 ธันวาคม 2562)
กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 (6 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (6 ธันวาคม 2562)
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ไปร่วมพิธีสวดมนต์อุทิศถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (6 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม (6 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 62 นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (6 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ ลงพื้นที่ชี้แจ้งรายละเอียดการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุ ณ ที่ทำการสำนักงานนิคมแม่ลาว ชร.287 (บางส่วน) ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (6 ธันวาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903