TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานการแข่งขันกีฬาภายในสำนักกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “กษาปณ์เกมส์ ครั้งที่ 12” และงานเลี้ยงสังสรรค์ (27 ธันวาคม 2561)
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์ เข้าสักการะพระเทวธนบดีสถิตที่กษาปณ์รังสิต ประชุมมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารสำนักกษาปณ์ (3 ธันวาคม 2561)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ เข้าร่วมออกร้านกาชาดกระทรวงการคลัง จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ ในงานกาชาดประจำปี 2561 (28 พฤศจิกายน 2561)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ เข้าร่วมจัดแสดงเหรียญ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ ในงานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ. 2561 Thailand 2018 World Stamp Exhibition (28 พฤศจิกายน 2561)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ และพิพิธบางลำพู (22 พฤศจิกายน 2561)
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะอาจารย์และนิสิตนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธบางลำพูและพิพิธภัณฑ์เหรียญ โดยนางจริญญา บุญอมรวิทย์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการ (22 พฤศจิกายน 2561)
ในวันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญ (21 พฤศจิกายน 2561)
ในวันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เหรียญ โดยนางจริญญา บุญอมรวิทย์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการ (21 พฤศจิกายน 2561)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญในงาน"125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม" ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4 (19 พฤศจิกายน 2561)
เมื่อวันที่ 17 และ 18 พฤศจิกายน 2561 พิพิธภัณฑ์เหรียญ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ให้การต้อนรับและนำชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ แก่คณะครูและนักเรียนในโครงการพาน้องเที่ยวบางกอก ปีที่ 13 (19 พฤศจิกายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 (12 พฤศจิกายน 2561)
เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานภัณฑารักษ์) บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ในประเด็น “พิพิธบางลำพู” (31 ตุลาคม 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 (30 ตุลาคม 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะชมรมคนรักษ์เหรียญ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 (19 ตุลาคม 2561)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินเข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 23 และเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 17 – 28 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติฯ (18 ตุลาคม 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ “กลุ่มธนาคารทิสโก้” กิจกรรมค่ายการเงินสำหรับเยาวชน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 (18 ตุลาคม 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 (12 ตุลาคม 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเงิน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ “ธนาคารทิสโก้” เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 (11 ตุลาคม 2561)
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ NBT ถ่ายทำรายการข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง NBT การจัดกิจกรรมโครงการ Pipit Banglamphu Street Art “ธนารักษ์สรรค์ศิลป์ สืบถิ่นย่านบางลำพู” (8 ตุลาคม 2561)
พิพิธบางลำพู สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติรางวัล "วัฒนคุณาธร" ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม (4 ตุลาคม 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903