TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (20 มีนาคม 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (18 มีนาคม 2562)
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลื่อกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก (18 มีนาคม 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา : ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (15 มีนาคม 2562)
ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (15 มีนาคม 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคปฏิบัติ(คอมพิวเตอร์)และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (13 มีนาคม 2562)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิเคราะห์ฯ (13 มีนาคม 2562)
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (12 มีนาคม 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา : ประกาศการขึ้นบัญชีผู้้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (12 มีนาคม 2562)
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (8 มีนาคม 2562)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2 (8 มีนาคม 2562)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (28 กุมภาพันธ์ 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่สอบ (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก) (28 กุมภาพันธ์ 2562)
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว... (28 กุมภาพันธ์ 2562)
ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (27 กุมภาพันธ์ 2562)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (27 กุมภาพันธ์ 2562)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (27 กุมภาพันธ์ 2562)
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (26 กุมภาพันธ์ 2562)
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง บัญชีรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (26 กุมภาพันธ์ 2562)
ประกาศจังหวัดระยองประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วราวและการขึ้นบัญชี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง (26 กุมภาพันธ์ 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903