TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
รายงานงบทดลอง งวดที่ 12 ประจำเดือนกันยายน 2562 (2 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 9/2562 (2 ตุลาคม 2562)
รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว (2 ตุลาคม 2562)
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 (2 ตุลาคม 2562)
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 (2 ตุลาคม 2562)
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับรางวัลตามโครงการส่งเสริมช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) (2 ตุลาคม 2562)
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 (2 ตุลาคม 2562)
รายงานงบทดลองรายวัน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก วันที่ 1 กันยายน2562 ถึง 30 กันยายน 2562 (2 ตุลาคม 2562)
ประกาศการมอบรับรางวัลตามโครงการส่งเสริมช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุในจังหวัดสงขลา (2 ตุลาคม 2562)
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร (2 ตุลาคม 2562)
นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพังงา ให้การต้อนรับ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 (2 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 นายไพโรจน์ คุ้มทรง ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี พร้อมข้าราชการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมจังหวัดฯ (2 ตุลาคม 2562)
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ร่วมประชุมสัมมนานโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ (2 ตุลาคม 2562)
รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 (2 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม ได้ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม ครั้งที่ 11/2562 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม (1 ตุลาคม 2562)
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลตามโครงการส่งเสริมช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) (1 ตุลาคม 2562)
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (1 ตุลาคม 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรีประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (1 ตุลาคม 2562)
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 นางสาวพัณพิณกัญจน์ ศกุนตะมาลิก ธเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวัน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ (1 ตุลาคม 2562)
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่นครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก ร่วมงานวันรัฐพิธี "ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ประจำปี 2562 (1 ตุลาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903