TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ และ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ อำเภอลำปลายมาศ ออกเร่งรัดจัดเก็บเงินประกันอัคคีภัยอาคาร และพบปะเยี่ยมเยียนผู้เช่า พร้อม ประชาสัมพันธ์การชำระค่าเช่าผ่านระบบ e-payment (26 สิงหาคม 2562)
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 นายเตชวิทย์ ทุ้ยแป ธนารักษ์พื้นที่ตาก เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง งานก่อสร้างอาคารบ้านพักราชการฯ (26 สิงหาคม 2562)
ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ เวทีกลางอาคารแสดงสินค้าชั่วคราวปรับอากาศ บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (25 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน “จังหวัดสุพรรณบุรี” (จังหวัดเคลื่อนที่) (23 สิงหาคม 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายอำเภอแม่สอดและธนารักษ์พื้นที่ตาก มอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (23 สิงหาคม 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 6/2562 (23 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม ร่วมฟ้อนรำ “งานเฉลิมฉลอง 154 ปี มหาสารคาม” (23 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองชัยนาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท (23 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่เลย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณทุ่งนาเมี่ยง จังหวัดเลย (23 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาฐานข้อมูลที่ราชพัสดุเชิงคุณภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท (23 สิงหาคม 2562)
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ได้เข้าร่วมกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (23 สิงหาคม 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ในการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2562 (23 สิงหาคม 2562)
ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร”การพัฒนาศักยภาพนักบริหารเงินตรายุคใหม่” ณ. โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต (23 สิงหาคม 2562)
ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 นายนิพนธ์ เลิศล้ำ ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดพิจิตร เพื่อพัฒนาพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน (23 สิงหาคม 2562)
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นางสาวกวินนาถ วงษ์วารี เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุม Focus Group เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจแต่ละด้าน (23 สิงหาคม 2562)
นางกนิษฐา ทะมา ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ นางวาสนา ผุดผ่อง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2562 (23 สิงหาคม 2562)
วันพุธที่21สิงหาคม2562เวลา08.30น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมพิธีรับโล่เชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการ ที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาฯ ณ อาคารหอประชุมร่มโพธิ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ (23 สิงหาคม 2562)
โครงการกิจกรรมสนับสนุนชุมชนและเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน (23 สิงหาคม 2562)
วันพฤหัสบดีที่22สิงหาคม2562เวลา09.00น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่8/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (23 สิงหาคม 2562)
วันศุกร์ที่23สิงหาคม2562เวลา09.30น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 11/2562 ณ อาคารขายทอดตลาดทรัพย์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ (23 สิงหาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2273 0899 - 903 , 0 2059 4999