TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2561 (14 กันยายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 เข้าชมกระบวนการผลิตเหรียญกษาปณ์ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 (14 กันยายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 (13 กันยายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 เข้าชมกระบวนการผลิตและชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 (13 กันยายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 (11 กันยายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 (10 กันยายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 (10 กันยายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 (6 กันยายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยาเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 (5 กันยายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนธนินทรวิทยาเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 (4 กันยายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 (3 กันยายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 (30 สิงหาคม 2561)
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน รับมอบรางวัล “ MUSEUM THAILAND AWARDS 2018” สาขา Museum Thailand Popular Vote 2018 (30 สิงหาคม 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 (27 สิงหาคม 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน วชิราวุธวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 (24 สิงหาคม 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7(อพท.7) เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 (23 สิงหาคม 2561)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เชิญ นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “วาดภาพ (พิพิธภัณฑ์)” (22 สิงหาคม 2561)
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักกษาปณ์ ร่วมบริจาคโลหิต กับหน่วยบริการเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมสำนักกษาปณ์ ชั้น3 ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 (17 สิงหาคม 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 (17 สิงหาคม 2561)
นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เป็นวิทยากรเสวนาเรื่อง ประสบการณ์ในการบริการจัดการพิพิธภัณฑ์ (17 สิงหาคม 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903