TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เป็นประธานในการเปิด โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านเหรียญกษาปณ์และเงินตรา แก่ภัณฑารักษ์ และบุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์ (26 กุมภาพันธ์ 2561)
สำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีจากวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 (20 กุมภาพันธ์ 2561)
สำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 (16 กุมภาพันธ์ 2561)
สำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการฯ ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 (16 กุมภาพันธ์ 2561)
สำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการฯ ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 (14 กุมภาพันธ์ 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต (มัธยม) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 (8 กุมภาพันธ์ 2561)
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ได้ดำเนินการจ่ายจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ให้แก่ประชาชน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์ (29 มกราคม 2561)
เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในกรมธนารักษ์ ประจำปี 2561 TRD GAMES 2018 (27 มกราคม 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 (24 มกราคม 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมธนารักษ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 (24 มกราคม 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนดอนคาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการฯ ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 (19 มกราคม 2561)
นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สำนักกษาปณ์ (16 มกราคม 2561)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ ณ พิพิธบางลำพู (13 มกราคม 2561)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ขอเชิญเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์ และพิพิธบางลำพู ถนนพระสุเมรุ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (12 มกราคม 2561)
เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (9 มกราคม 2561)
นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พิพิธบางลำพู และพิพิธภัณฑ์เหรียญ เข้าเยี่ยมอวยพรปีใหม่ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์เจ้าฟ้า (29 ธันวาคม 2560)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ ร่วมกับสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนเรียนรู้สู่พิพิธภัณฑ์และชุมชน” (20 ธันวาคม 2560)
นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ให้สัมภาษณ์ตอบข้อซักถาม เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน (19 ธันวาคม 2560)
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Night at the Museum ณ มิวเซียมสยาม (17 ธันวาคม 2560)
นางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะอบรม หลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น” รุ่นที่ 1 จากสำนักงานศาลยุติธรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 (15 ธันวาคม 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903