TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ (27 มิถุนายน 2559)
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท) (30 มีนาคม 2559)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 (28 มีนาคม 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท (25 มีนาคม 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ (16 มีนาคม 2559)
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (11 มีนาคม 2559)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 (7 มีนาคม 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ "นายช่างไฟฟ้า" (29 กุมภาพันธ์ 2559)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการประจำสำนักงานธนารักษืพื้นที่ชัยนาท (5 กุมภาพันธ์ 2559)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานทุนหมุนเวียน เรื่อง แผนผังสถานที่สอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และรายละเอียดเพิ่มเติมในตำแหน่งช่างประณีตศิลป์ และช่างทอง (5 กุมภาพันธ์ 2559)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานทุนหมุนเวียน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนฯ (29 มกราคม 2559)
ประกาศ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (28 มกราคม 2559)
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่องการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (28 มกราคม 2559)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ (27 มกราคม 2559)
ประกาศจังหวัดตราด (26 มกราคม 2559)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (25 มกราคม 2559)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา (21 มกราคม 2559)
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ (21 มกราคม 2559)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ลงวันที่ 15 มกราคม 2559 (15 มกราคม 2559)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา (7 มกราคม 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903