TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวกรม
การประชุมคณะทำงานชุดย่อยเพื่อบริหารจัดการความรู้ในสายงานที่ราชพัสดุ ครั้งที่1/2562
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2562 ระหว่าง กรมที่ดิน กับ กรมธนารักษ์
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ ครั้งที่ 2/2562
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา ครั้งที่ 12-6/2562
การประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2562
การประชุมพิจารณาใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุเพื่อดำเนินโครงการ Smart City (ระยะที่ 1) ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบาสายเหนือ-ใต้ ต้นแบบเมืองในภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น
การประชุมผู้บริหารกรมธนารักษ์ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 4/2562
การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 20/2562
การประชุม กรณีกำหนดแนวทางการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงเรือนจำเก่านครปฐม
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวีในรายการ “เรื่องง่ายใกล้ตัว”
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประวัติศาสตร์ “กำแพงเมือง - คูเมืองสัญจร ณ เมืองร้อยเอ็ด”
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประวัติศาสตร์ “กำแพงเมือง - คูเมืองสัญจร ณ เมืองร้อยเอ็ด”
กรมธนารักษ์ร่วมพิธีและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันจัดตั้ง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ครบรอบ 15 ปี
ผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) รายการสถานีประชาชน
กรมธนารักษ์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 16 ปี แห่งการจัดตั้งบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
กรมธนารักษ์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 16 ปี แห่งการจัดตั้ง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
การประชุมติดตามความคืบหน้าการพัฒนาและแก้ไขปัญหาพื้นที่คลองเปรมประชากร การพัฒนาบึงมักกะสัน คูน้ำวิภาวดีรังสิต บึงและลำคลอง
อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมผู้บริหาร ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ จ. เชียงราย
นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่โครงการธนารักษ์ประชารัฐ มอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ร่วมกิจกรรม CSR เพื่อมอบอุปกรณ์กีฬา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903