TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
ประชาสัมพันธ์โครงการ"เปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" (25 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (25 พฤศจิกายน 2562)
นายอรรถพล คนเพียร ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พร้อมเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม"... (25 พฤศจิกายน 2562)
นางประพิมภรณ์ ตันเจริญ ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจสอบอาคารโรงงานแปรรูปยางพารา ปลูกสร้างบนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ (25 พฤศจิกายน 2562)
นางประพิมภรณ์ ตันเจริญ ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยนางกรรณิกา สอนรมย์ นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการใช้บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี (25 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีโครงการ" จัดทำชุมชนให้เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ" (22 พฤศจิกายน 2562)
ประชาสัมพันธ์โครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" (22 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล ธนารักษ์พื้นที่ี่พัทลุง พร้อมกับเจ้าหน้าที่ จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเปลี่ยนชุุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ (22 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานีได้เข้าร่วมบริจาคทรัพย์สินและสิ่งของในงาน"วันชาวอุดรธานีร่วมน้ำใจกาชาด"ประจำปี 2562 ณ บริเวณสำนักงานเหล่ากาชาดอุดรธานีี (22 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี วาสิทธิ์ นนทสิน ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ. สำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี (22 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับการจ้างและผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก สำน (22 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ไปร่วมงานพิธีมอบหมวกนิรภัย ตามโครงการจังหวัดเพชรบุรีห่วงใย ใส่หมวกนิรภัยให้ลูกหลาน ให้กับเด็กอนุบาลโรงเรียนเทศบาล 3 (22 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายสามารถ เมืองเงิน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ได้เข้าร่วมโครงการ”จัดทำชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” (22 พฤศจิกายน 2562)
นายสำเริง งามวงศ์ ธนารักษ์พื้นที่แพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินฯ ส่งมอบสำเนาประกาศคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดแพร่ และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรม ฯ (21 พฤศจิกายน 2562)
วันพฤหัสบดีที่21พฤศจิกายน2562เวลา 09.00น.นายวิสาล ทาจวงธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่11/2562ณ ห้องเมืองราดชั้น5ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (21 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายเชษฐา ศรีบุระ นายช่างสำรวจอาวุโส เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน เนื่องจากประชาชนยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้พิจารณาดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง (21 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรี ที่มานิตย์ฟาร์ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี (21 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ไปร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน (21 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน จัดประชุมร่วมกับเครือข่ายเพื่อเตรียมเปิดโครงการฯ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเ (21 พฤศจิกายน 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน “จังหวัดสุพรรณบุรี (21 พฤศจิกายน 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903