TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน “สุดยอด SME ส่งสุข ส่งท้าย ส่งความประทับใจตลาดคลองผดุงกรุงเกษม 2560” (13 ธันวาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 (8 ธันวาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 (7 ธันวาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 (7 ธันวาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 (4 ธันวาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 (4 ธันวาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2560 (28 พฤศจิกายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการฯ เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2560 (24 พฤศจิกายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการฯ ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (24 พฤศจิกายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 (21 พฤศจิกายน 2560)
นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กล่าวต้อนรับในงาน Human of Street ตอน Greeting from the homeless (19 พฤศจิกายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะครูและนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวะศึกษาแม่สาย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 (16 พฤศจิกายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (16 พฤศจิกายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (16 พฤศจิกายน 2560)
นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กล่าวต้อนรับในงาน We are CSO ใครๆก็เป็นได้ ความดีไม่มีขาย (6 พฤศจิกายน 2560)
นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล ผู้ตรวจราชการกรม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักทรัพย์สินฯ จัดทำกระทง เพื่อสืบสานประเพณีวันลอยกระทง (3 พฤศจิกายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 (2 พฤศจิกายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการฯ ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 (31 ตุลาคม 2560)
กรมธนารักษ์ขอเชิญแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. .... (27 ตุลาคม 2560)
เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์เยี่ยม โครงการจิตอาสาทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (25 ตุลาคม 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903