TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ประกาศสำนักงานงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เรื่อง การมอบรางวัลตามโครงการส่งเสริมช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุ (จังหวัดชัยนาท) (27 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่เลย ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น (27 กันยายน 2562)
วันที่ 26 กันยายน 2562 นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร ได้บริจาครถตู้ ยี่ห้อ TOYOTA สีขาว หมายเลขทะเบียน นข 3123 สน (27 กันยายน 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร เรือง การมอบรางวัลตามโครงการส่งเสริมช่องทางการชำระค่าเช่าอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (27 กันยายน 2562)
เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน เข้าตรวจสอบสภาพอาคารชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่ อาคารชุด เอสเซ็นท์ นครราชสีมา (27 กันยายน 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน เข้าตรวจสภาพอาคารชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่ อาคารชุด สวอนเลค นิติ 5 (27 กันยายน 2562)
การมอบรางวัลตามโครงการส่งเสริมช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุ (จังหวัดน่าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (27 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี เป็นประธานในการหารือ กรณีแนวเขตการครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุไม่ชัดเจน (27 กันยายน 2562)
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุในจังหวัดพังงา (27 กันยายน 2562)
การมอบรางวัลตามโครงการส่งเสริมช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง (27 กันยายน 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรีประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลตามโครงการส่งเสริมช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) (26 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมงานมุทิตาจิต “หละปูน ฮ้อยความฮัก ถักทอใจ๋ สานสายใยมุทิตา”ณ ศูนย์ประชุมโชควัฒนา เครือสหพัฒน์ ลำพูน (26 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่เลย ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดเลย (คปป.จ.เลย) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเลย (26 กันยายน 2562)
นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด อาคารชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่ จำนวน 3 อาคาร (26 กันยายน 2562)
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2562 นายทนญไชย เพ็ชร์ศิริ นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจำเดือน กันยายน 2562 (26 กันยายน 2562)
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงาเข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เก็บขยะบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา (26 กันยายน 2562)
วันพฤหัสบดีที่26กันยายน2562เวลา08.00น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมพิธีฉลองสมโภชองค์พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 (26 กันยายน 2562)
วันที่ 26 กันยายน 2562 นายนิวัฒน์ นันทคีรี ธนารักษ์พื้นที่สงขลา พร้อมด้วยนายกรจักร ชูทิพย์ นายช่างสำรวจอาวุโส ลงพื้นที่ในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สข.1220-1221 อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (26 กันยายน 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง ที่ 1/2562 เรื่อง การมอบรางวัลโครงการส่งเสริมช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุ (จังหวัดระยอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (26 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดป้อม ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี (25 กันยายน 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903