TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวกรม
การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 1/2561
การประชุมโครงการอาคารอเนกประสงค์ เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โรงพยาบาลราชวิถี
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการรุกลำน้ำสาธารณะ (คลองลาดพร้าว)ครั้งที่ 4/2561
การประชุมแนวทางการบริหารจัดการที่ราชพัสดุบริเวณที่ตั้งโรงแรมอมารี ดอนเมือง
การประชุมผลิตภัณฑ์เหรียญ เพื่อจำหน่ายในช่วงปีใหม่
การประชุมการบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะและแนวทางในการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณคลองเปรมประชากร
การประชุมการดำเนินคดีกับผู้ครอบครองที่ราชพัสดุบริเวณคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อ
การตรวจเยี่ยมสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2/2561
การประชุมกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมธนารักษ์ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4/2561
การประชุมการหารือเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ กท.0041
เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 26/2561 โดยมี นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมี นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมหารือโครงการพัฒนาชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 นางสาวรัศมี อริยะสุนทร เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 57 ปี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครบรอบ 57 ปี ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางการจัดให้เช่า/บริหารระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903