TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายอาดุลย์ จูเมฆา ธนารักษ์พื้นที่กระบี่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ จัดประชุมเดือนพฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 1/2563 (2 ธันวาคม 2562)
นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน ณ คลองภักดีรำไพ จังหวัดจันทบุรี (2 ธันวาคม 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมงานวันที่ระลึกการสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 26 ปี ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (2 ธันวาคม 2562)
จังหวัดลำปาง เปิดโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ณ ชุมชนบ้านสันหลวง ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง (2 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (2 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดจันทบุรี (คบจ.) ดำเนินการโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" (2 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 นางเพชราภรณ์ เทพพรมวงค์ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ เข้าร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเปิดงาน "เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562 (2 ธันวาคม 2562)
วันนี้ 2 ธันวาคม 2562 นายมนัส ใจสอาด ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อมอบหมายคณะผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ ”เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” (2 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายประมาณ เปลี่ยนสมัย ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เป็นประธานขับเคลื่อนโครงการ "จัดทำชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" (2 ธันวาคม 2562)
นายสุรัตน์ นุ้ยป้อม ธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี (2 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายปั้น เปล่งผิว ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ได้เดินทางไปมอบบริจาครถยนต์สำนักงานให้แก่ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (2 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านที่ราชพัสดุในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 (29 พฤศจิกายน 2562)
นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ (29 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่เลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเปิดงานโครงการ"เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ณ ตลาดท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย (29 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายพรชัย พงษ์ภู่ ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงราษฎร ที่ประสงค์จะขอเช่าที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ๔๘๑ (29 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงรายได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพระแก้ว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (29 พฤศจิกายน 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ ส่วนจัดการฐานข้อมูลและส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน นำโดยนายปัณณทัต อุทธิเสน ลงพื้นที่ติดประกาศฯ (29 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรีร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดปราจีนบุรี เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารพระภิกษุใหม่ (29 พฤศจิกายน 2562)
นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดนฤภัยประชาบำรุง อำเภอบางปะกง (29 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรีเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่นายเรวัฒน์ และนางซิ้วหงษ์ มหาสิทธวัฒน์ ในการบริจาคที่ดิน (29 พฤศจิกายน 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903