TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “กลุ่มธนาคารทิสโก้” โครงการให้ความรู้ทางการเงินเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ หรือ “Tisco Financial Camp” รุ่นที่ 13 (11 ตุลาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 (6 ตุลาคม 2560)
นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักทรัพย์สินค่าของแผ่นดิน ร่วมเปิดกิจกรรม “สัมผัสเสน่ห์บางลำพู เคียงคู่วิถีถิ่นภาคกลาง” (2 ตุลาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการ การผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 (28 กันยายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 (20 กันยายน 2560)
นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ และนางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ (14 กันยายน 2560)
นางศรีรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ ที่ปรึกษาด้านเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) เป็นประธานการประชุมทำความเข้าใจ ผู้ปฎิบัติงาน ในการรับจองเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ (13 กันยายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียน โรงเรียนมาคิดวิทยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการ การผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 (13 กันยายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไทยคริสเตียน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 (12 กันยายน 2560)
นางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สายเหรียญกษาปณ์เข้าแสดงความ ยินดีกับ นางศรีรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ (12 กันยายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 (8 กันยายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 (8 กันยายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการ การผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 (1 กันยายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 (28 สิงหาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วชิราวุธวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 (25 สิงหาคม 2560)
นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ธนารักษ์ย้อนวันวาน พิมานสนานพิพิธบางลำพู” (24 สิงหาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี จังหวัดลำพูน) เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 (18 สิงหาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 (18 สิงหาคม 2560)
ข้าราชการและพนักงาน สำนักกษาปณ์ ได้ร่วมบริจาคโลหิต ให้กับหน่วยบริการเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมสำนักกษาปณ์ ชั้น 3 ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 (18 สิงหาคม 2560)
นางศรีรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า ร่วมงานพิธีประกาศและรับมอบรางวัล Museum Thailand Award 2017 (17 สิงหาคม 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903