TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
วันที่ 12 ธ.ค. 62 เวลา 07.30 น. นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด พิธีถวายสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (12 ธันวาคม 2562)
ขอเชิญร่วมงานเปิดตลาดชุมชนและเลือกซื้อสินค้า ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์เคหะชุมชนรังสิต (คลองหก) ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (12 ธันวาคม 2562)
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการ เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป (12 ธันวาคม 2562)
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการ"เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ"ในวันอังคาร ที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลพ.884(บริเวณลานจอดรถองค์การตลาด สาขาลำพูน) (12 ธันวาคม 2562)
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2565 (12 ธันวาคม 2562)
นายปัณณทัต อุทธิเสน เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษและนายวันชัย คงเชื้อ นายช่างสำรวจอาวุโส ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งยาง และผู้ใหญ่บ้าน (12 ธันวาคม 2562)
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการ “ผู้ว่าพาทำบุญ” เนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือนธันวาคม 2562 (11 ธันวาคม 2562)
นายวรท พยัคฆ์ขาม นายช่างสารวจอาวุโส ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสระบุรี ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัด ตาบลตะกุด อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี (11 ธันวาคม 2562)
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (11 ธันวาคม 2562)
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมในโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" (11 ธันวาคม 2562)
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 นางปรีดา ทวีวงษ์ ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต ได้ร่วมการประชุมคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดภูเก็ตเพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมตลาดชุมชน โครงการ"เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม" (11 ธันวาคม 2562)
วันที่11ธันวาคม2562เวลา08.30น.ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ร่วมงานวันดินโลก(World Soil Day)"Stop Soil Erosion Our Future":ปกป้องอนาคต ลดการชะล้าง ณ สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ (11 ธันวาคม 2562)
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมในโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" (11 ธันวาคม 2562)
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (11 ธันวาคม 2562)
ประชาสัมพันธ์..สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ขอเชิญร่วมพิธีเปิดตลาดภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ในวันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ (11 ธันวาคม 2562)
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (11 ธันวาคม 2562)
วันที่ 14 พ.ย.62 เวลา 07.30 น. นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด พิธีถวายสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร (11 ธันวาคม 2562)
วันที่ 16 พ.ย.62 เวลา 09.30 น. นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา ลงสำรวจพื้นที่ตำบลมะรุ่ย เพื่อเตรียมการจัดโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม และได้ร่วมมือกับชาวบ้านในพื้นที่พัฒนาสถานที่ (11 ธันวาคม 2562)
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกับหน่วยงานดูพื้นที่ี่เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ (11 ธันวาคม 2562)
วันที่ 19 พ.ย.62 เวลา 14.00 น. นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา ร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา เพื่อพิจารณาการจัดซื้อของรางวัลสลากกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563 การจัดซื้อของรางวัลย่อย (11 ธันวาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903