TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม (18 ตุลาคม 2562)
วันที่18ตุลาคม2562นายเสรีพงษ์เพียรเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (18 ตุลาคม 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาการจัดทำบัญชีฯ (18 ตุลาคม 2562)
นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด อาคารชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่ (17 ตุลาคม 2562)
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (17 ตุลาคม 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน “จังหวัดสุพรรณบุรี” (จังหวัดเคลื่อนที่) (17 ตุลาคม 2562)
วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (17 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายรังษี นาหิรัญ พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ฯ (17 ตุลาคม 2562)
วันพุธที่16ตุลาคม2562เวลา09.00น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ สถานที่ก่อสร้าง ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (17 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้นเพื่อตรวจรับมอบงานงวดที่ 10 (17 ตุลาคม 2562)
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนไม้แก่นกิติวิตย์ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี (17 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (16 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้นเพื่อตรวจรับมอบงานงวดที่ 9 (16 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นางสาวสมใจ สาริกะพันธ์ ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระส (16 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมใจ สาริกะพันธ์ ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร เป็นผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ถวายวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพ (16 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 19.30 น. คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภ (16 ตุลาคม 2562)
ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขอของพระบาทสมเด็จฯ (16 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์จัดพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ" ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี (16 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหารกรมธนารักษ์และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ ณ ชุมชนหนองกรุงศรี เพื่อขับเคลื่อนโครงการจัดทำชุมชนให้เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ (16 ตุลาคม 2562)
นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรได้ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการให้ความช่วยเหลือผู็เช่าที่ราชพัสดุที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลในเมือง (16 ตุลาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903