TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวกรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “Pipit Banglamphu Street Art” (ธนารักษ์สรรค์ศิลป์ สืบถิ่นย่านบางลำพู) ณ พิพิธบางลำพู ถนนพระสุเมรุ กรุงเทพ
เมื่อพฤหัสบดีวันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมพิธีเปิดที่ทำการ สำนักงานใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมงานวันที่อยู่อาศัยโลก ประจำปี 2561 Housing For All : World Habitat Day Thailand 2018
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 128 ปี ณ กรมบัญชีกลาง
เมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 นางวราภรณ์ เอื้ออาทร ผู้ตรวจราชการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 16 ปี
เมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 นางวราภรณ์ เอื้ออาทร ผู้ตรวจราชการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 16 ปี
เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการบริหารงานกรมธนารักษ์ เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ ณ ห้องประชุม
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง ณ กระทรวงการคลัง
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พร้อมผู้บริหารกรมธนารักษ์ เข้าอวยพร นายพชร อนันตศิลป์
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำกรมธนารักษ์ และกระทรวงการคลัง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ รับมอบรางวัลเพรชวายุภักษ์ครั้งที่ 7
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานพิธีเปิดอาคารร้านสวัสดิการกรมธนารักษ์ ณ กรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสวัสดิการกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 6/2561 ณ อาคารร้านสวัสดิการกรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
เมี่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานพิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการกรมธนารักษ์ประจำปีงบประมาน 2561 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903