TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวกรม
การประชุมคณะทำงานสรรหา คัดเลือก และเจรจาผู้ลงทุน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 3/2562
การประชุมคณะทำงานจัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR : Terms of Reference) โครงการ “ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร” (Senior Complex) บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.623 และ สป.646
การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 17/2562
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา
การประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ ราย การกีฬาแห่งประเทศไทย
การประชุมแก้ไขปัญหาราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการจัดให้เช่าที่ดินสงวนไว้ใช้ในราชการกรมทางหลวง
ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย แก่เจ้าหน้าที่สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
การประชุมแนวทางการบริหารจัดการโครงการพิพิธภัณฑ์ชุมชนตลาดน้อย
โครงการอบรมหลักสูตร “การประเมินราคาทรัพย์สินภาครัฐ (Property Valuation in Public Sector)” โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรมธนารักษ์
รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากรและแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง บริเวณชุมชนร่วมใจรักคลองเปรม เขตดอนเมือง
อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสื่อความหมาย (INTERPRETATION SIGN) กำแพงเมือง-คูเมือง เมืองบุรีรัมย์
ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากรและแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง บริเวณชุมชนร่วมใจรักคลองเปรม เขตดอนเมือง
การประชุมคณะทำงานกำหนดกรอบและหลักเกณฑ์การออกแบบโครงการ “ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร” (Senior Complex) บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.623 และ สป.646 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี
การบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมความรู้ทางด้านกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกรมธนารักษ์ (สำหรับเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน)
ติดตาม ความคืบหน้าการปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต อ่าวมะขาม
คณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2562
การประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเสนออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2550 ข้อ 4 ครั้งที่ 3/2562

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903