TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
ธนารักษ์พื้นที่ระยองและคณะร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช 2562 (14 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม 2562 นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (14 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่นครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (14 สิงหาคม 2562)
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า” (สภากาแฟ) จังหวัดสุพรรณบุรี (14 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (14 สิงหาคม 2562)
นายสำเริง งามวงศ์ ธนารักษ์พื้นที่แพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ (14 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562 นายอาดุลย์ จูเมฆา ธนารักษ์พื้นที่กระบี่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ จัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2562 ครั้งที่ 4/2562 (14 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายสมพร เฟื่องกฤษฎา นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศษ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (14 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรม “ธนารักษ์ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ณ บ้านเด็กหญิงราชวิถี” (14 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 262 เวลา 09.30 น. นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2562 (14 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 นางกนิษฐา ทะมา ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (14 สิงหาคม 2562)
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 นางกนิษฐา ทะมา ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า ณ ตลาดนัดร่มบวร ชุมชนริมน้ำสองฝั่งคลองวัดประดู่พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสงคราม (14 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 นางกนิษฐา ทะมา ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (14 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (14 สิงหาคม 2562)
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา15.00น. นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯประจำเดือนสิงหาคม2562ครั้งที่6/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ชั้น2 (14 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562นายรังษี นาหิรัญ ธนารักษ์พื้นที่น่าน พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (14 สิงหาคม 2562)
นางปรีดา ทวีวงษ์ ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 (14 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางอรทัย จงเจริญ ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (14 สิงหาคม 2562)
13 สิงหาคม 2562 นายเกริกชัย พรหมดวง ธนารักษ์พื้นที่หนองคาย ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคายเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2562 (14 สิงหาคม 2562)
เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษ สมเด็จพระนางเจ้าสิริต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 (13 สิงหาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903