TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้เข้าร่วมจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เหรียญในงานท่องไทย ท่องโลก ครั้งที่19 อิมแพคอารีน่า ฮอลล์3 เมืองทองธานี วันที่ 15-18 มีนาคม 2561 (15 มีนาคม 2561)
สำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 (13 มีนาคม 2561)
สำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 (12 มีนาคม 2561)
สำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเขาย้อยวิทยาเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 (9 มีนาคม 2561)
สำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 (7 มีนาคม 2561)
สำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา แผนกวิชาบัญชี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 (5 มีนาคม 2561)
ประชาสัมพันธ์มาตรการและแนวทางในการลดใช้กระดาษ สำนักทรัพย์สินมีค่าของเเผ่นดิน (5 มีนาคม 2561)
นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เป็นประธานในการเปิด โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านเหรียญกษาปณ์และเงินตรา แก่ภัณฑารักษ์ และบุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์ (26 กุมภาพันธ์ 2561)
สำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีจากวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 (20 กุมภาพันธ์ 2561)
สำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 (16 กุมภาพันธ์ 2561)
สำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการฯ ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 (16 กุมภาพันธ์ 2561)
สำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการฯ ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 (14 กุมภาพันธ์ 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต (มัธยม) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 (8 กุมภาพันธ์ 2561)
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ได้ดำเนินการจ่ายจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ให้แก่ประชาชน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์ (29 มกราคม 2561)
เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในกรมธนารักษ์ ประจำปี 2561 TRD GAMES 2018 (27 มกราคม 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 (24 มกราคม 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมธนารักษ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 (24 มกราคม 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนดอนคาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการฯ ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 (19 มกราคม 2561)
นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สำนักกษาปณ์ (16 มกราคม 2561)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ ณ พิพิธบางลำพู (13 มกราคม 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903