TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 (5 มิถุนายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน หลักสูตรเสมียนงบประมาณ รุ่นที่ 39 โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 (1 มิถุนายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารการเงิน รุ่นที่ 21(2/60) โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 (30 พฤษภาคม 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนนานาชาติแอสคอต เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 (23 พฤษภาคม 2561)
ข้าราชการและพนักงานสำนักกษาปณ์ เข้าร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 85 ปี ณ ห้องประชุมสำนักกษาปณ์ ชั้น 3 ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 (23 พฤษภาคม 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 (22 พฤษภาคม 2561)
สำนักกฎหมาย กรมธนารักษ์ ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพย์สิน พ.ศ. .... (21 พฤษภาคม 2561)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายพชร อนันต์ศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการเสวนาธนารักษ์ “ภูมิวัฒนธรรมชาวกรุง (รัตนโกสินทร์) : อยู่-กิน-นุ่งห่ม” (18 พฤษภาคม 2561)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินขอเชิญ ร่วมงาน เสวนาธนารักษ์ "ภูมิวัฒนธรรมชาวกรุง (รัตนโกสินทร์): อยู่-กิน-นุ่งห่ม" ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 - 22.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์ (11 พฤษภาคม 2561)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบริจาคเสื้อผ้าสิ่งของให้แก่ร้านปันกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ (11 พฤษภาคม 2561)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย (11 พฤษภาคม 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส อ่อนนุช เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 (8 พฤษภาคม 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 (7 พฤษภาคม 2561)
เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและ ชาวชุมชนบางลำพู ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา (7 พฤษภาคม 2561)
นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ และนางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรม หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 5 ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 (4 พฤษภาคม 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 (3 พฤษภาคม 2561)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย (26 เมษายน 2561)
สำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ “กลุ่มธนาคารทิสโก้” โครงการให้ความรู้ทางการเงิน สำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 (26 เมษายน 2561)
List of Coins and Coin Products The 29th Tokyo International coin Convention April 28 – 30 , 2018 (25 เมษายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 (25 เมษายน 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903