TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562” (14 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายไพโรจน์ คุ้มทรง ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจที่ดินแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อบ.2736 เพื่อดำเนินงานตามโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม" (14 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายไพโรจน์ คุ้มทรง ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง (14 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายสุนทร คำยวง ธนารักษ์พื้นที่พะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันบิดาแห่งฝนหลวง” ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา (14 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (14 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่11พฤศจิกายน2562 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ ทำบุญเลี้ยงพระเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน มค.24 (14 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่14 พฤศจิกายน 2562 นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 (14 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายมนัส สุวรรณกาโล ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดถนนบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำแกดำ (14 พฤศจิกายน 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู เข้าร่วมงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" (14 พฤศจิกายน 2562)
ขอประชาสัมพันธ์ เหรียญที่ระลึกปฏิทิน ปีชวด พ.ศ.2563 (14 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาฝนหลวง" (14 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพัณพิณกัญจน์ ศกุนตะมาลิก ธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 (14 พฤศจิกายน 2562)
นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย (14 พฤศจิกายน 2562)
วันพุธที่13พฤศจิกายน2562นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ร่วมสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคยประจำเดือนพฤศจิกายน2562 ณ สำนักงานทางหลวงที่6อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ (13 พฤศจิกายน 2562)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2562 (13 พฤศจิกายน 2562)
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า” (สภากาแฟ) จังหวัดสุพรรณบุรี (13 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยตรี วาสิทธิ์ นนทสิน ธนารักษ์พื้นที่ี่ปัตตานี ได้ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ (13 พฤศจิกายน 2562)
ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดมุกดาหาร (คบจ.) ครั้งที่ 1/2563 (13 พฤศจิกายน 2562)
วันจันทร์ที่11พฤศจิกายน2562เวลา13.30น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่5/2562ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ (12 พฤศจิกายน 2562)
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562 (12 พฤศจิกายน 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903