TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 นายรังษี นาหิรัญ เข้าร่วมรับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาธิบาลภายในหน่วยงานของกรมธนารักษ์ประจำปี พ.ศ.2562 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ กรุุงเทพมหานคร (23 กันยายน 2562)
นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด(คบจ.)ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องเพชรไพลิน โรงแรมวินเซอร์ สวิทส์ กรุงเทพมหานคร (20 กันยายน 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ (ชำรุด) (20 กันยายน 2562)
วันที่ 19 กันยายน 2562 นางนภาวรรณ นาจะหมื่น ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สอบสวนสิทธิตามโครงการธนารักษ์ประชารัฐ ณ นิคมแม่ลาว (19 กันยายน 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 นายประยุทต์ กล่ำแสงใส เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน “จังหวัดสุพรรณบุรี” (จังหวัดเคลื่อนที่) (19 กันยายน 2562)
ประกาศกรมธนารักษ์โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น (19 กันยายน 2562)
วันพุธที่18กันยายน2562เวลา09.00น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายเสรี พงษ์เพียร เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ ร่วมประชุมซักซ้อมการให้บริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (19 กันยายน 2562)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (19 กันยายน 2562)
วันพฤหัสบดีที่19กันยายน2562เวลา13.00น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดเพชรบูรณ์ (19 กันยายน 2562)
นายบุญชอบ วิเศษปรีชา ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ (19 กันยายน 2562)
เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 นายไพโรจน์ คุ้มทรง ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี ได้มอบเงินสดจำนวนเงิน 10,500 บาท และมอบสิ่งของบริจาคจำนวน 105 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลฯ (18 กันยายน 2562)
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นกรณีการเปิดประมูลพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่นน.870 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน (18 กันยายน 2562)
วันศุกร์ที่13กันยายน2562เวลา13.30น.นายณรงค์ศักดิ์ ไชยปัญญา นายช่างสำรวจอาวุโสพร้อมด้วยนางสาวสุุกานดา รุ่งนาค เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาข้อเท็จจริงการประกอบธุรกิจโรงแรมฯ (17 กันยายน 2562)
วันอังคารที่17กันยายน2562เวลา09.30.น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ครั้งที่12/2562 ณ อาคารขายทอดตลาดทรัพย์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ (17 กันยายน 2562)
มื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการ “ผู้ว่าพาทำบุญ” เนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือนกันยายน 2562 (16 กันยายน 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ สป.903 ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (16 กันยายน 2562)
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562 (13 กันยายน 2562)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างสำรวจ (13 กันยายน 2562)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) (13 กันยายน 2562)
วันอังคารที่ 10 กันยายน ๒๕๖๒ นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร พร้อมด้วยนางสาวใกล้รุ่ง อื้อสกุล เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ เดินทางไปศาลจังหวัดสว่างแดนดิน (13 กันยายน 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903