TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวกรม
กรมธนารักษ์ร่วมสมทบทุนเพื่อสาธารณกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 145 ปี กรมศุลกากร
แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 6/2562
การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 16/2562
พิธีประกาศผลรางวัลการประกวดการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การประชุมหารือ กรณีการจัดทำคำสั่งมอบอำนาจในการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุบริเวณท่าอากาศยาน
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา ครั้งที่ 10-4/2562
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมความรู้ทางด้านกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกรมธนารักษ์
การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและการทำของ ครั้งที่ 3/2562
แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 5/2562
การประชุมการหารือสถานะที่ดิน กำแพงเมือง-คูเมือง
การประชุมการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เลขานุการมืออาชีพ”
การประชุมพิจารณาการขาย แลกเปลี่ยน การให้ การจำหน่าย จ่ายโอน หรือจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลไทยในต่างประเทศ (ขายที่ดินและอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชฑูต(หลังเดิม) ) ณ กรุงเวลลิงตัน
การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี กรณีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาลและโดยประการอื่น
การประชุมคณะทำงานวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน ตามคำพิพากษาของศาลและโดยประการอื่น
การประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของกรมธนารักษ์(working team)
การประชุมการพิจารณาทบทวนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ จำนวน 6 แปลง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903