TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4/2562 (29 ตุลาคม 2562)
นางประพิมภรณ์ ตันเจริญ ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับมอบอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ราย นายสุรธรรม ประภาธรรม บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ บก.1 (29 ตุลาคม 2562)
สวดพระอภิธรรม คุณพ่อสมโภชน์ สิงหรัตน์ บิดานางสางศุภรัตน์ สิงหรัตน์ กรมธนารักษ์ เป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมคืนวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 โดยมีนายไพโรจน์ คุ้มทรง ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เป็นตัวแทนฯ (29 ตุลาคม 2562)
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ในการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 5/2562 (28 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่อำเภอปายตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง (28 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 25 ต.ค.2562 นายสุรัตน์ หอมทวี ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ครั้งที่ 3/2562 ประจำจังหวัดพิษณุโลก ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก (28 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันพุธ ที่ 23ต.ค.2562 นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมงานวันปิยมหาราช (28 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 3/2562 ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (28 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ีสำนักงานธนารักษ์พื้้นที่อุดรธานีเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี (28 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์ บ้านดงยาง ตำบลบ้านแดง จังหวัดอุดรธานี (28 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายอาดุลย์ จูเมฆา ธนารักษ์พื้นที่กระบี่ ร่วมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 ตุลาคม 2562)
เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (28 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 นางเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ ประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2562 (28 ตุลาคม 2562)
นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (28 ตุลาคม 2562)
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (28 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่4/2562 (25 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่23ตุลาคม2562 นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร เข้าร่วมพีธีบำเพ็ญกุศลและพิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ (25 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2562 เพื่อพิจารณาดำเนินการจัดทำบัญชีแนบท้ายประกาศฯ (25 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูนและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 ตุลาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903