TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
The 29th Tokyo International coin Convention April 28 – 30 , 2018 (25 เมษายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนธนินทรวิทยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 (20 เมษายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนศูนย์วิชาการฟายด์มีภูเก็ต เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 (19 เมษายน 2561)
นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน (17 เมษายน 2561)
นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีงานทำบุญสำนักกษาปณ์ ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 (10 เมษายน 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนกวดวิชาวิชั่นเซ็นเตอร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 (4 เมษายน 2561)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญในงาน "สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (30 มีนาคม 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 (28 มีนาคม 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 (26 มีนาคม 2561)
สำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 (23 มีนาคม 2561)
สำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 (22 มีนาคม 2561)
สำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ “กลุ่มธนาคารทิสโก้” โครงการให้ความรู้ทางการเงิน สำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 (22 มีนาคม 2561)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้จัดทำรายการเหรียญที่จะนำไปจำหน่ายยังประเทศสิงค์โปร ในงาน Singapore International Coin Fair 2018 ในระหหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2561 (19 มีนาคม 2561)
สำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดการเหรียญกษาปณ์ของหน่วยรับแลก – จ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ภายนอก (Windows )”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย (16 มีนาคม 2561)
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้เข้าร่วมจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เหรียญในงานท่องไทย ท่องโลก ครั้งที่19 อิมแพคอารีน่า ฮอลล์3 เมืองทองธานี วันที่ 15-18 มีนาคม 2561 (15 มีนาคม 2561)
สำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 (13 มีนาคม 2561)
สำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 (12 มีนาคม 2561)
สำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเขาย้อยวิทยาเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 (9 มีนาคม 2561)
สำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 (7 มีนาคม 2561)
สำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา แผนกวิชาบัญชี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 (5 มีนาคม 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903