TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับสำนักด้านบริหารเงินตราและทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ณ พิพิธบางลำพู เมื่อวันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560 (7 มิถุนายน 2560)
สานักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จณรงค์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 (6 มิถุนายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 (5 มิถุนายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส – อ่อนนุช เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 (1 มิถุนายน 2560)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ ร่วมกับสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประชาคมชาวบางลำพู จัดกิจกรรมโครงเยือนพิพิธภัณฑ์ (29 พฤษภาคม 2560)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้เข้ารับมอบรางวัล หน่วยงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับกรมและทีมงานที่ทุมเทในการปฏิบัติงานประจำปี 2559 เนื่องในวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบปีที่ 84 (24 พฤษภาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 (22 พฤษภาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนนานาชาติชาร์เตอร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ ฯ ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 (15 พฤษภาคม 2560)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน จัดแสดงเผยแพร่เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 17 (MONEY EXPO 2017) (11 พฤษภาคม 2560)
ประกาศ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดการให้เอกชนเข่าที่ราชพัสดุเพื่อดำเนินกิจการสนามกอล์ฟบางพระ (เพิ่มเติม) ผ่านช่องทางอื่นๆ (5 พฤษภาคม 2560)
ประกาศ สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดการให้เอกชนเข่าที่ราชพัสดุเพื่อดำเนินกิจการสนามกอล์ฟบางพระ (5 พฤษภาคม 2560)
นางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 4 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 (1 พฤษภาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการ การผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 (1 พฤษภาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเงินสำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้ชื่อโครงการ “Tisco Financial Camp” เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27เมษายน2560 (28 เมษายน 2560)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ.มูลนิธิออทิสติกไทย (27 เมษายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวายเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 (26 เมษายน 2560)
นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ผู้แทนสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เข้าร่วมงาน เปิดตัว บัตร‘Muse Pass’Season 5 (26 เมษายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 (24 เมษายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะศูนย์วิชาการฟายด์มีภูเก็ต เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการ การผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 (20 เมษายน 2560)
ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดย เฉพาะ ในท้องที่ตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ให้แก่ทายาทของนายกี สุบินยัง พ.ศ. . (19 เมษายน 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903