TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการคลัง (6 มีนาคม 2558)
ประกาศจังหวัดอุดรธานีขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการทั่วไป(กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน) (5 มีนาคม 2558)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (3 มีนาคม 2558)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (กรณีคนพิการ)... (2 มีนาคม 2558)
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี (26 กุมภาพันธ์ 2558)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (24 กุมภาพันธ์ 2558)
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์และตำแหน่งนายช่างสำรวจ (23 กุมภาพันธ์ 2558)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา (23 กุมภาพันธ์ 2558)
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร (20 กุมภาพันธ์ 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคลัง (20 กุมภาพันธ์ 2558)
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558... (20 กุมภาพันธ์ 2558)
รายชื่ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (20 กุมภาพันธ์ 2558)
กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศจังหวัดสุโขทัย รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2) (20 กุมภาพันธ์ 2558)
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครัั้งที่ 2 (19 กุมภาพันธ์ 2558)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเลือกสรร กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ (16 กุมภาพันธ์ 2558)
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี (12 กุมภาพันธ์ 2558)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช้างสำรวจ (11 กุมภาพันธ์ 2558)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเลือกสรร กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (10 กุมภาพันธ์ 2558)
ประกาศจังหวัดอุดรธานีรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป(กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน) (6 กุมภาพันธ์ 2558)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา (6 กุมภาพันธ์ 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903