TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
วันพุธที่ 11 กันยายน ๒๕๖๒ นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร ร่วมพิธีย้ายศาลพระพรหมและตั้งศาลพระภูมิ (13 กันยายน 2562)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ (12 กันยายน 2562)
ขั้นตอนวิธีการเข้ารับบริการกรมธนารักษ์ (12 กันยายน 2562)
รายงานงบทดลอง งวดที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (12 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ วัดกงไกรลาศ นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมออกหน่วยบริการในโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (12 กันยายน 2562)
วันที่ 12 กันยายน 2562 นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ได้ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง กับ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย พร้อมรับรางวัลเชิดชูเกียรติ (12 กันยายน 2562)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) (12 กันยายน 2562)
นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรีออกหน่วยบริการโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (จังหวัดเคลื่อนที่) (12 กันยายน 2562)
วันที่ 12 กันยายน 2562 ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ใช้อาคารราชพัสดุ จำนวน 4 หลัง ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี (12 กันยายน 2562)
ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (12 กันยายน 2562)
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) (12 กันยายน 2562)
วันที่ 10 กันยายน 2562 นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ (ครั้งที่ 8/2562) (11 กันยายน 2562)
รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562 งบประมาณปี พ.ศ.2562 (11 กันยายน 2562)
วันอังคารที่10กันยายน2562เวลา15.00น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปแบบที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่1 ณ ห้องประชุม3ชั้น3ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (11 กันยายน 2562)
นางสาววรขนิษฐ์ ประทักษิธร ตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชนเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินฯ (11 กันยายน 2562)
นางสาววรขนิษฐ์ ประทักษิธร ตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชนเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินฯ (11 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล เรื่องการบุกรุกที่ดินของรัฐ (11 กันยายน 2562)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (11 กันยายน 2562)
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลบนผืนผ้า จังหวัดพังงา (10 กันยายน 2562)
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 คณะกรรมการตรวจรับมอบอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ได้ลงพื้นที่ตรวจรับมอบอาคารห้องประชุม ค.ส.ล. ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง (10 กันยายน 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903