TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวกรม
แสดงความยินดีรองอธิบดีกรมธนารักษ์
แสดงความยินดีรองอธิบดีกรมธนารักษ์
การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 15/2562
แสดงความยินดีรองอธิบดีกรมธนารักษ์
พิธีลงนามสัญญาซื้อขายเหรียญตัวเปล่า ชนิดราคา 5 บาท และ 10 บาท
ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากรและแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง บริเวณชุมชนร่วมใจรักคลองเปรม เขตดอนเมือง
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) สินเชื่อโครงการ บ้านคนไทยประชารัฐ บนที่ดินที่ราชพัสดุ
รองอธิบดีกรมธนารักษ์สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลังและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมธนารักษ์
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม และธรรมาภิบาลและคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ภายในหน่วยงานกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 2/2562
การประชุมหารือการพัฒนาและปรับปรุงระบบช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment)
การประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของกรมธนารักษ์(working team)
โครงการพิพิธภัณฑ์ชุมชนตลาดน้อย
การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 14/2562
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 กิจกรรมที่ 3 ครั้งที่ 3 หลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 13/2562
พิธีถวายราชสักการะลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562
ถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค ในฐานะผู้แทนกระทรวงการคลัง ร่วมริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล นำทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903