TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 นางกนิษฐา ทะมา ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (14 สิงหาคม 2562)
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 นางกนิษฐา ทะมา ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า ณ ตลาดนัดร่มบวร ชุมชนริมน้ำสองฝั่งคลองวัดประดู่พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสงคราม (14 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 นางกนิษฐา ทะมา ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (14 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (14 สิงหาคม 2562)
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา15.00น. นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯประจำเดือนสิงหาคม2562ครั้งที่6/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ชั้น2 (14 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562นายรังษี นาหิรัญ ธนารักษ์พื้นที่น่าน พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (14 สิงหาคม 2562)
นางปรีดา ทวีวงษ์ ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 (14 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางอรทัย จงเจริญ ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (14 สิงหาคม 2562)
13 สิงหาคม 2562 นายเกริกชัย พรหมดวง ธนารักษ์พื้นที่หนองคาย ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคายเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2562 (14 สิงหาคม 2562)
เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษ สมเด็จพระนางเจ้าสิริต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 (13 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่28กรกฎาคม2562 มนัส ใจสอาด ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (13 สิงหาคม 2562)
พิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 (13 สิงหาคม 2562)
นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (13 สิงหาคม 2562)
เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษ สมเด็จพระนางเจ้าสิริต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 (13 สิงหาคม 2562)
นายสุรัตน์ นุ้ยป้อมธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงยิมเนเซี่ยม (13 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (13 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 นางสาวกวินนาถ วงษ์วารี เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ เข้าร่วมงานวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2562 จังหวัดตราด ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด (13 สิงหาคม 2562)
วันที่ 12 ส.ค 2562 นายสายัญ โชติกรณ์ ธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร นำข้าราชการพร้อมเจ้าเหน้าที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่ฯเข้าร่วมงานพิธีวันเฉลิมพระเกียรติฯ (13 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (13 สิงหาคม 2562)
นายวชิระ บัวมาศ ผู้ตรวจราชการกรม เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2562 (13 สิงหาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2273 0899 - 903 , 0 2059 4999