TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
เมื่อวันพุธ ที่ 23ต.ค.2562 นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมงานวันปิยมหาราช (28 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 3/2562 ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (28 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ีสำนักงานธนารักษ์พื้้นที่อุดรธานีเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี (28 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์ บ้านดงยาง ตำบลบ้านแดง จังหวัดอุดรธานี (28 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายอาดุลย์ จูเมฆา ธนารักษ์พื้นที่กระบี่ ร่วมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 ตุลาคม 2562)
เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (28 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 นางเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ ประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2562 (28 ตุลาคม 2562)
นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (28 ตุลาคม 2562)
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (28 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่4/2562 (25 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่23ตุลาคม2562 นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร เข้าร่วมพีธีบำเพ็ญกุศลและพิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ (25 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2562 เพื่อพิจารณาดำเนินการจัดทำบัญชีแนบท้ายประกาศฯ (25 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูนและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นางสาวณัฏฐ์กชพร สุมนารุจิรางค์ ผู้แทน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 6/2562 โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (25 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายศุภโชค บัวทอง ธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก (25 ตุลาคม 2562)
วันศุกร์ที่25ตุลาคม2562เวลา09.30น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ครั้งที่1/2562ณ อาคารขายทอดตลาดทรัพย์ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดเพชรบูรณ์ (25 ตุลาคม 2562)
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ว่าที่ ร.ต.วาสิทธิ์ นนทสิน ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบที่ดินที่จะจัดซื้อเพื่อ รพ.สต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี (25 ตุลาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903