TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมธนารักษ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 (24 มกราคม 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนดอนคาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการฯ ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 (19 มกราคม 2561)
นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สำนักกษาปณ์ (16 มกราคม 2561)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ ณ พิพิธบางลำพู (13 มกราคม 2561)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ขอเชิญเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์ และพิพิธบางลำพู ถนนพระสุเมรุ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (12 มกราคม 2561)
เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (9 มกราคม 2561)
นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พิพิธบางลำพู และพิพิธภัณฑ์เหรียญ เข้าเยี่ยมอวยพรปีใหม่ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์เจ้าฟ้า (29 ธันวาคม 2560)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ ร่วมกับสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนเรียนรู้สู่พิพิธภัณฑ์และชุมชน” (20 ธันวาคม 2560)
นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ให้สัมภาษณ์ตอบข้อซักถาม เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน (19 ธันวาคม 2560)
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Night at the Museum ณ มิวเซียมสยาม (17 ธันวาคม 2560)
นางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะอบรม หลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น” รุ่นที่ 1 จากสำนักงานศาลยุติธรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 (15 ธันวาคม 2560)
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน “สุดยอด SME ส่งสุข ส่งท้าย ส่งความประทับใจตลาดคลองผดุงกรุงเกษม 2560” (13 ธันวาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 (8 ธันวาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 (7 ธันวาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 (7 ธันวาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 (4 ธันวาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 (4 ธันวาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2560 (28 พฤศจิกายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการฯ เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2560 (24 พฤศจิกายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการฯ ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (24 พฤศจิกายน 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903