TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ประกาศจังหวัดอุดรธานีรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป(กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน) (6 กุมภาพันธ์ 2558)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา (6 กุมภาพันธ์ 2558)
รับสัมครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ (6 กุมภาพันธ์ 2558)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญขี และตำแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์ (3 กุมภาพันธ์ 2558)
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่... (2 กุมภาพันธ์ 2558)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (30 มกราคม 2558)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (23 มกราคม 2558)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (22 มกราคม 2558)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (พนักงานราชการทั่วไป) (19 มกราคม 2558)
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี (9 มกราคม 2558)
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (18 ธันวาคม 2557)
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี (9 ธันวาคม 2557)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรีญกษาปณ์และเงินตราไทย ตำแหน่ง พนักงานนำชม เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่การตลาด ช่างไฟฟ้า เจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานพิมพ์ (9 ธันวาคม 2557)
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (26 พฤศจิกายน 2557)
ประกาศกรมธนารักษ์ (พนักงานทุนหมุนเวียน) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 (24 พฤศจิกายน 2557)
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี (18 พฤศจิกายน 2557)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชีปฏิบัติงาน ณ สำนักงานธนารักษพื้นที่ราชบุรี (6 พฤศจิกายน 2557)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งพนักงานนำชม จนท.วิเทศสัมพันธ์ จนท.การตลาด ช่างไฟฟ้า เจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานพิมพ์ (31 ตุลาคม 2557)
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี (20 ตุลาคม 2557)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย ตำแหน่ง พนักงานนำชม เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่การตลาด ช่างไฟฟ้า เจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานพิมพ์ (10 ตุลาคม 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903