TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
รับสัมครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ (6 กุมภาพันธ์ 2558)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญขี และตำแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์ (3 กุมภาพันธ์ 2558)
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่... (2 กุมภาพันธ์ 2558)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (30 มกราคม 2558)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (23 มกราคม 2558)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (22 มกราคม 2558)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (พนักงานราชการทั่วไป) (19 มกราคม 2558)
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี (9 มกราคม 2558)
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (18 ธันวาคม 2557)
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี (9 ธันวาคม 2557)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรีญกษาปณ์และเงินตราไทย ตำแหน่ง พนักงานนำชม เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่การตลาด ช่างไฟฟ้า เจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานพิมพ์ (9 ธันวาคม 2557)
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (26 พฤศจิกายน 2557)
ประกาศกรมธนารักษ์ (พนักงานทุนหมุนเวียน) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 (24 พฤศจิกายน 2557)
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี (18 พฤศจิกายน 2557)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชีปฏิบัติงาน ณ สำนักงานธนารักษพื้นที่ราชบุรี (6 พฤศจิกายน 2557)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งพนักงานนำชม จนท.วิเทศสัมพันธ์ จนท.การตลาด ช่างไฟฟ้า เจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานพิมพ์ (31 ตุลาคม 2557)
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี (20 ตุลาคม 2557)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย ตำแหน่ง พนักงานนำชม เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่การตลาด ช่างไฟฟ้า เจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานพิมพ์ (10 ตุลาคม 2557)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (30 กันยายน 2557)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี (24 กันยายน 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903