TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (7 มกราคม 2562)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (4 มกราคม 2562)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล และ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (4 มกราคม 2562)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา (4 มกราคม 2562)
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) (3 มกราคม 2562)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนายช่างสำรวจ (3 มกราคม 2562)
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (2 มกราคม 2562)
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (28 ธันวาคม 2561)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กำหนด เวลา และสถานที่สอบ (28 ธันวาคม 2561)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล (27 ธันวาคม 2561)
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ (26 ธันวาคม 2561)
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องยกเลิกประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือเป็นลูกจ้างชั่วคราว (26 ธันวาคม 2561)
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สิน ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา (26 ธันวาคม 2561)
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว (26 ธันวาคม 2561)
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สิน (24 ธันวาคม 2561)
ยกเลิกประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สิน (24 ธันวาคม 2561)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ กำหนด เวลา และสถานที่สอบ (21 ธันวาคม 2561)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ (21 ธันวาคม 2561)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สิน (21 ธันวาคม 2561)
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์์ื์ และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก (20 ธันวาคม 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903