TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ผู้ชนะประกวดราคา
ผู้ชนะประกวดราคา

จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ยี่ห้อ OLYMPIA รุ่น Standard 200 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ธันวาคม 2561)
จัดจ้างซ่อมกล้องสำรวจ Total Station ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น SET 330 RK D 22843 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ธันวาคม 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 18 รายการ ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ กท.5029 (12 ธันวาคม 2561)
จัดซื้อโฟมอัดเม็ดพิเศษสีขาวเนื้อโฟม ขนาด 2.00 ปอนด์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ธันวาคม 2561)
จัดซื้อกระดาษถ่ายแบบแปลนที่ใช้กับเครื่อง KIP รุ่น C 7800 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ธันวาคม 2561)
จ้างทำพื้นอีพ็อกซี่ บริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดิน อาคารกรมธนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ธันวาคม 2561)
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางกรมธนารักษ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 พฤศจิกายน 2561)
จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบกล้องวงจรปิดของศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ (3 แห่ง) (29 พฤศจิกายน 2561)
เช่ารถยนต์ส่วนกลางกรมธนารักษ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พฤศจิกายน 2561)
ตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ (เก๋ง) ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน 5 กศ 89 ซึ่งเป็นรถยนต์ประจำตำแหน่งอธิบดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พฤศจิกายน 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิติลระบบมัลติฟังก์ชั้น 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (29 พฤศจิกายน 2561)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 พฤศจิกายน 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักบริหารเงินตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (21 พฤศจิกายน 2561)
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 3 ชั้น 7 ยูนิต (งานส่วนที่เหลือจากการบอกเลิกสัญญาจ้างเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E- Bidding) (20 พฤศจิกายน 2561)
ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ (ตู้) ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮพ 5402 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พฤศจิกายน 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (19 พฤศจิกายน 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (16 พฤศจิกายน 2561)
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้กับห้องประชุมกรมธนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พฤศจิกายน 2561)
จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศของสำนักบริหารเงินตรา ประจำปีงบประมาณ 2562 (14 พฤศจิกายน 2561)
จ้างตรวจสภาพแก๊ส CNG สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 1 กฆ 6113 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 พฤศจิกายน 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903