TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมพิจารณากาหนดราคาทรัพย์สินเพื่อการขายทอดตลาด ณ สานักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม (1 พฤศจิกายน 2562)
ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลทั้วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร (1 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาการใช้ที่ราชพัสดุแปลงเรือนจำเก่าจังหวัดนครปฐมและที่ปรึกษาคณะกรรมการฯตรวจสอบพื้นที่เพื่อวางแนวทางการพัฒนา (1 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 3/2562 (1 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงรายพร้อมทั้งหน่วยงานภายในศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ร่วมกันทำบุญตักบาตร ณ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงราย (1 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันศุกร์ที่1พฤศจิกายน2562นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดยโสธรได้ลงพื้นที่ตลาดเกษตรกรยโสธรในที่ราชพัสดุ (1 พฤศจิกายน 2562)
รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562 (1 พฤศจิกายน 2562)
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562 (1 พฤศจิกายน 2562)
นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา ออกสำรวจพื้นที่ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ พง.75 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด และ พง.315 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า (1 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา เข้าประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา (1 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2562 (31 ตุลาคม 2562)
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 4/2562 (31 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 4/2562 เพื่อพิจารณาการปรับปรุงราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯ (31 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัจังหวัดสกลนคร (31 ตุลาคม 2562)
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 (31 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยตรี วาสิทธิ์ นนทสิน ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดปัตตานี เพื่อพิจารณาการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินสำหรับเอกสารสิทธิ์อื่น ๆ (31 ตุลาคม 2562)
วันที่31ตุลาคม2562เวลา09.30น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่10/2562 ณ ห้องเมืองราด ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (31 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่เลย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (31 ตุลาคม 2562)
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 8/2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ชั้น 2 (31 ตุลาคม 2562)
งบทดลองประจำปี 2562 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง (31 ตุลาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903