TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวกรม
ถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค ในฐานะผู้แทนกระทรวงการคลัง ร่วมริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล นำทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ผู้บริหารกรมธนารักษ์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงสงฆ์ 410 รูป พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง เรื่องที่เสนอต่อคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2562
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C ของส่วนราชการ หรือหน่วยงานรัฐ ครั้งที่ 2/2562
การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 12/2562
การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 1/2562
การลงนามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสาม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ฉบับลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2548
คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD
เสวนาธนารักษ์ "กรมธนารักษ์กับภารกิจด้านกำแพงเมือง-คูเมือง" วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 86 ปี
ผู้บริหารกรมธนารักษ์ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบปีที่ 86
กรมธนารักษ์มอบเกียรติบัตรแก่บุคคลผู้ที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เสียสละและอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่ทางราชการและประเทศชาติ ประจำปี พ.ศ.2561
วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 86 ปี
โครงการประกวดการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การเสริมสร้างสุขภาพ Smart TRD Fit & Firm ของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 11/2562
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานพิธีการกุศลทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดเดชานุสรณ์
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 3/2562
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน) ครบรอบ 14 ปี
การประชุม อ.ก.พ. กรมธนารักษ์ ครั้งที่ 2/2562

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903