TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 (21 พฤศจิกายน 2560)
นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กล่าวต้อนรับในงาน Human of Street ตอน Greeting from the homeless (19 พฤศจิกายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะครูและนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวะศึกษาแม่สาย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 (16 พฤศจิกายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (16 พฤศจิกายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (16 พฤศจิกายน 2560)
นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กล่าวต้อนรับในงาน We are CSO ใครๆก็เป็นได้ ความดีไม่มีขาย (6 พฤศจิกายน 2560)
นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล ผู้ตรวจราชการกรม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักทรัพย์สินฯ จัดทำกระทง เพื่อสืบสานประเพณีวันลอยกระทง (3 พฤศจิกายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 (2 พฤศจิกายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการฯ ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 (31 ตุลาคม 2560)
กรมธนารักษ์ขอเชิญแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. .... (27 ตุลาคม 2560)
เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์เยี่ยม โครงการจิตอาสาทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (25 ตุลาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “กลุ่มธนาคารทิสโก้” โครงการให้ความรู้ทางการเงินเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ หรือ “Tisco Financial Camp” รุ่นที่ 13 (11 ตุลาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 (6 ตุลาคม 2560)
นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักทรัพย์สินค่าของแผ่นดิน ร่วมเปิดกิจกรรม “สัมผัสเสน่ห์บางลำพู เคียงคู่วิถีถิ่นภาคกลาง” (2 ตุลาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการ การผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 (28 กันยายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 (20 กันยายน 2560)
นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ และนางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ (14 กันยายน 2560)
นางศรีรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ ที่ปรึกษาด้านเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) เป็นประธานการประชุมทำความเข้าใจ ผู้ปฎิบัติงาน ในการรับจองเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ (13 กันยายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียน โรงเรียนมาคิดวิทยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการ การผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 (13 กันยายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไทยคริสเตียน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 (12 กันยายน 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903