TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี จังหวัดลำพูน) เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 (18 สิงหาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 (18 สิงหาคม 2560)
ข้าราชการและพนักงาน สำนักกษาปณ์ ได้ร่วมบริจาคโลหิต ให้กับหน่วยบริการเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมสำนักกษาปณ์ ชั้น 3 ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 (18 สิงหาคม 2560)
นางศรีรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า ร่วมงานพิธีประกาศและรับมอบรางวัล Museum Thailand Award 2017 (17 สิงหาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการ การผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 (4 สิงหาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพลอย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการ การผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 (3 สิงหาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการ การผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 (1 สิงหาคม 2560)
นางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 (27 กรกฎาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาแผนกวิชาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ นครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 (27 กรกฎาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 (25 กรกฎาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 (25 กรกฎาคม 2560)
นางศรีรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร (17 กรกฎาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาสาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 (14 กรกฎาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 (14 กรกฎาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาสาขาวิชาพณิชยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการ การผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 (12 กรกฎาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฏาคม 2560 (6 กรกฎาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพุธที่ 5 กรกฏาคม 2560 (5 กรกฎาคม 2560)
นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักทรัพย์สินค่าของแผ่นดิน ร่วมกับพิพิธบางลำพู กลุ่มจิตอาสา Trash Hero นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และชุมชนบางลำพู จัดกิจกรรม "รักษ์คลองบางลำพู" (3 กรกฎาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 (26 มิถุนายน 2560)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นกรณีการอนุญาตให้ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ฯ แปลง กท.1225 ฉ.745 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. (21 มิถุนายน 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903