TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนชุมชนและเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน (6 กันยายน 2562)
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ (6 กันยายน 2562)
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา 09.30 น. นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมเทสรังสี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (6 กันยายน 2562)
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562 (6 กันยายน 2562)
PMQA หัวข้อที่1 รอบ 11 เดือน ปี2562 (6 กันยายน 2562)
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562 (6 กันยายน 2562)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (6 กันยายน 2562)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2562 (6 กันยายน 2562)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (6 กันยายน 2562)
รายงานงบทดลองงวดที่ 11 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (6 กันยายน 2562)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (6 กันยายน 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ นายสมชาย จิรัตติกานนท์ ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด ประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ดประจำเดือน เพื่อติดตามและสรุปผลงานยุทธศาสตร์ฯ (6 กันยายน 2562)
วันศุกร์ที่6กันยายน2562เวลา09.30น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ ณ วัดช่องลมเทวา (6 กันยายน 2562)
รายงานงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2562 (5 กันยายน 2562)
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562 (5 กันยายน 2562)
เมื่อวัน พุธ ที่ 4 ก.ย. 2562 นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการบ้านธนารักษ์ฯ (5 กันยายน 2562)
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร (5 กันยายน 2562)
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ (5 กันยายน 2562)
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (5 กันยายน 2562)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2562 (5 กันยายน 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903