TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ (31 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น.นางสาวสมใจ สาริกะพันธ์ ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร ได้รับเชิญเพื่อเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2562 เพื่อถว (31 ตุลาคม 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกรณีการเปิดประมูลพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นน.870 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน (31 ตุลาคม 2562)
ในวันจันทร์ที่28 ตุลาคม2562 นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรเข้าร่วมพิธีพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (30 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่28ตุลาคม2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรได้จัดประชุมเพื่อหารือการปฏิบัติตามนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดว่าด้วยรูปแบบการแต่งกายประจำวันปฏิบัติราชการ (30 ตุลาคม 2562)
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ร่วมกับนายช่างโยธาอาวุโส กรมธนารักษ์ ตรวจรับมอบอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังบนที่ดินราชพัสดุ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (30 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงาน "เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน"ประจำปี 2562 (30 ตุลาคม 2562)
การประมูลขายวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารสำนักงานที่ดินอำเภอเมืองอุบลราชธานี (หลังเก่า)ปลูกสร้างในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อบ.3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (30 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมอัญเชิญดอกไม้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาถวายเ (29 ตุลาคม 2562)
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ และตำแหน่งพนักงานสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา (29 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา เป็นประธานในการประชุมกำหนดพื้นที่ที่จะทำการเดินสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (29 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (29 ตุลาคม 2562)
ข้อมูลงบทดลอง เดือนกันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 (29 ตุลาคม 2562)
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก (29 ตุลาคม 2562)
นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ฯ (29 ตุลาคม 2562)
นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ พระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน (29 ตุลาคม 2562)
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่นครนายก ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก" (29 ตุลาคม 2562)
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดเชียงรายครั้งที่ 5/2562 โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน (29 ตุลาคม 2562)
ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (29 ตุลาคม 2562)
สวดพระอภิธรรม คุณพ่อสมโภชน์ สิงหรัตน์ บิดานางสางศุภรัตน์ สิงหรัตน์ กรมธนารักษ์ เป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมคืนวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 โดยมีนายไพโรจน์ คุ้มทรง ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เป็นตัวแทนฯ (29 ตุลาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903