TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวกรม
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 128 ปี ณ กรมบัญชีกลาง
เมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 นางวราภรณ์ เอื้ออาทร ผู้ตรวจราชการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 16 ปี
เมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 นางวราภรณ์ เอื้ออาทร ผู้ตรวจราชการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 16 ปี
เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการบริหารงานกรมธนารักษ์ เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ ณ ห้องประชุม
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง ณ กระทรวงการคลัง
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พร้อมผู้บริหารกรมธนารักษ์ เข้าอวยพร นายพชร อนันตศิลป์
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำกรมธนารักษ์ และกระทรวงการคลัง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ รับมอบรางวัลเพรชวายุภักษ์ครั้งที่ 7
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานพิธีเปิดอาคารร้านสวัสดิการกรมธนารักษ์ ณ กรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสวัสดิการกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 6/2561 ณ อาคารร้านสวัสดิการกรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
เมี่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานพิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการกรมธนารักษ์ประจำปีงบประมาน 2561 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 นางสุวรรณา ทรัพย์มี ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์ รายการ เจาะลึกข่าวร้อน ประเด็นกรมธนารักษให้บริษัทเอกชนเช่าที่ราชพัสดุบริเวณ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการความรู้ของกรมธนารักษ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมมอบรางวัล
เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 25/2561 ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 นางสาวรัศมี อริยะสุนทร เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้กับ “ศิริราชมูลนิธิ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903