TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
นางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สายเหรียญกษาปณ์เข้าแสดงความ ยินดีกับ นางศรีรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ (12 กันยายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 (8 กันยายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 (8 กันยายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการ การผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 (1 กันยายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 (28 สิงหาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วชิราวุธวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 (25 สิงหาคม 2560)
นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ธนารักษ์ย้อนวันวาน พิมานสนานพิพิธบางลำพู” (24 สิงหาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี จังหวัดลำพูน) เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 (18 สิงหาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 (18 สิงหาคม 2560)
ข้าราชการและพนักงาน สำนักกษาปณ์ ได้ร่วมบริจาคโลหิต ให้กับหน่วยบริการเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมสำนักกษาปณ์ ชั้น 3 ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 (18 สิงหาคม 2560)
นางศรีรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า ร่วมงานพิธีประกาศและรับมอบรางวัล Museum Thailand Award 2017 (17 สิงหาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการ การผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 (4 สิงหาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพลอย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการ การผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 (3 สิงหาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการ การผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 (1 สิงหาคม 2560)
นางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 (27 กรกฎาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาแผนกวิชาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ นครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 (27 กรกฎาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 (25 กรกฎาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 (25 กรกฎาคม 2560)
นางศรีรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร (17 กรกฎาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาสาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 (14 กรกฎาคม 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903