TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งพนักงานนำชม เพื่อปฏิบัติงาน ณ ศาลาธนารักษ์ 2 จังหวัดสงขลา ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 (21 กุมภาพันธ์ 2557)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (17 กุมภาพันธ์ 2557)
ประกาศกรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี (ระดับปริญญาตรี) นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน (ระดับ ปวส (17 กุมภาพันธ์ 2557)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งพนักงานนำชม เพื่อปฏิบัติงาน ณ ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 31 มกราคม 2557 (31 มกราคม 2557)
ประกาศกรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง พนักงานนำชม เพื่อปฏิบัติงาน ณ ศาลา 1 จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 6 มกราคม 2557 (7 มกราคม 2557)
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (19 ธันวาคม 2556)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา วิธีการและสถานที่สอบในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ (18 พฤศจิกายน 2556)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ (12 พฤศจิกายน 2556)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (28 ตุลาคม 2556)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (28 ตุลาคม 2556)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีตำแหน่งนักวิชาการกษาปณ์ ตำแหน่งวิศวกรควบคุมคุณภาพ ตำแหน่งนักวิเคราะห์ (1 ตุลาคม 2556)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (24 กันยายน 2556)
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (16 กันยายน 2556)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อ (9 สิงหาคม 2556)
ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (กรณีบุคคลทั่วไป) (5 สิงหาคม 2556)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (18 มิถุนายน 2556)
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (14 มิถุนายน 2556)
ด่วนที่สุด ที่ กค 0301/ว 665 ลงวันที่ 28 กันยายน 2555 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานและการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 (2 ตุลาคม 2555)
ด่วนที่สุด ที่ กค 0301/ว 673 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2555 เรื่อง แก้ไขกรอบระยะเวลาการจ้างพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 (2 ตุลาคม 2555)
ตัวอย่างการกรอกแบบประเมินพนักงานราชการ (2 ตุลาคม 2555)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903