TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และตำแหน่งนายช่างสำรวจ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ (5 พฤศจิกายน 2561)
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (5 พฤศจิกายน 2561)
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ (1 พฤศจิกายน 2561)
ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแนห่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (31 ตุลาคม 2561)
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ (30 ตุลาคม 2561)
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (30 ตุลาคม 2561)
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี (30 ตุลาคม 2561)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี (29 ตุลาคม 2561)
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล (29 ตุลาคม 2561)
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนด วันเวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่ง นายช่างสำรวจ (26 ตุลาคม 2561)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ (25 ตุลาคม 2561)
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (24 ตุลาคม 2561)
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (24 ตุลาคม 2561)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 (19 ตุลาคม 2561)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี กำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่สอบ (19 ตุลาคม 2561)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) (18 ตุลาคม 2561)
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (17 ตุลาคม 2561)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี และกำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่สอบ (17 ตุลาคม 2561)
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล (16 ตุลาคม 2561)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำ แหน่งพนักงานธุรการ (16 ตุลาคม 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903