TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
เมื่อวันพุธ ที่ 23ต.ค.2562 นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมงานวันปิยมหาราช (28 ตุลาคม 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.903 ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง (28 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 นางเนาวรัตน์ บุญวรรณโณ ประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2562 (28 ตุลาคม 2562)
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (25 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่4/2562 (25 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่23ตุลาคม2562 นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร เข้าร่วมพีธีบำเพ็ญกุศลและพิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ (25 ตุลาคม 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (25 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูนและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นางสาวณัฏฐ์กชพร สุมนารุจิรางค์ ผู้แทน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 6/2562 โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (25 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 ตุลาคม 2562)
วันศุกร์ที่25ตุลาคม2562เวลา09.30น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ครั้งที่1/2562ณ อาคารขายทอดตลาดทรัพย์ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดเพชรบูรณ์ (25 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำนักงานธนารรักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน (25 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคามได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคา ประเมินทุนทรัพย์จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2562 (25 ตุลาคม 2562)
วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นางนภาวรรณ นาจะหมื่น ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯได้มอบรางวัลโครงการส่งเสริมช่องทางการชำระเงินค่าเช่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) จังหวัดเชียงราย (25 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาครในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประ (25 ตุลาคม 2562)
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 (24 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ๒๕๖2 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (24 ตุลาคม 2562)
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่นครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (24 ตุลาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903