TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวกรม
คณะข้าราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ เข้าร่วมเปิดกิจกรรมฯ พร้อมทั้งร่วมพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร พ.ศ.2562 รอบที่ 2
นางพัชนี ภัทรพิทักษ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ มอบเงินบริจาคเข้ามูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี หนังสือพิมพ์มติชน ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์มติชน
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานดีเด่น ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลและคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ภายในหน่วยงานของกรมธนารักษ์
นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง รูปหล่อลอยองค์เทวรูปพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ ประจำพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ และพิธีไหว้ศาลตายาย
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์ฯ เป็นประธานร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ครั้งที่ 1/2562
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ เข้าอวยพร นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องในเทศกาลปีใหม่
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ เข้าอวยพร ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง เนื่องในเทศกาลปีใหม่
นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เข้าอวยพรผู้บริหารระดับสูง
คณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ เข้าอวยพร นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่
พิธีทำบุญตักบาตรและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง
นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าอวยพร นายจำเริญ โพธิยอด
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมผู้บริหารระดับสูงกรมธนารักษ์
นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เข้าอวยพรผู้บริหารระดับสูง
การประชุมหารือการใช้ที่ดินราชพัสดุบริเวณสถานีควบคุมดาวเทียม THEOS อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ด้านเหรียญกษาปณ์ เข้าอวยพรผู้บริหารระดับสูง
นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เข้าอวยพรผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารกรมธนารักษ์ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เข้าอวยพร นายนรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในเทศกาลปีใหม
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เข้าอวยพร นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในเทศกาลปีใหม่
นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เข้าอวยพร นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในเทศกาลปีใหม่

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903