TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวกรม
เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์คอลัมน์ lifestyle ในประเด็น "พิพิธภัณฑ์เหรียญ" ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์
เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม การพิจารณาแนวทางการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดิน สำหรับจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส
เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมบริจาคเงินเพื่อประโยชน์สาธารณกุศล เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 144 ปี กรมศุลกากร ณ กรมศุลกากร
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ในรายการสุขแบบไทย ใจพอเพียง ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5ในประเด็น "พิพิธภัณฑ์เหรียญ" ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม อ.ก.พ. กรมธนารักษ์ ณ ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ บันทึกเทปการให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ในประเด็น การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ แปลง โรงงานกระดาษ จ.กาญจนบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการชมรมกีฬากรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานแบ่งส่วนราชการของกรมธนารักษ์ ณ ห้องประชุม 801 กรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 19/2561 ณ ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการโครงการ บ้านคนไทยประชารัฐ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานลงนามสัญาซื้อขายเหรียญกษาปณ์สำเร็จรูปโลหะผสมสีขาวสอดไส้ (cupro-nickel clad copper) ชนิดราคา 5 บาท
เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า เป็นประธานการประชุมการแข่งขันฟุตบอลชาย VIP ระหว่าง
เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณธรรม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ในรายการ " เช้าชวนคุย " ทางสถานีโทรทัศน์ MCOT HD ในประเด็น "พิพิธภัณฑ์เหรียญ"
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 นายสกนธ์ สุนทรชาติ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธิเปิดป้ายสื่อความหมาย(INTERPRETATION SIGN)กำแพงเมือง-คูเมือง เมืองเพชรบูรณ์โดยมีนายสกนธ์ สุนทรชาติ
เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบข้อมูลและการถอนคืนเงินประกันการเช่า ณ ห้องประชุม 302
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 18/2561 ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ให้การต้อนรับ คณะผู้ฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการคมนาคมระดับกลาง รุ่นที่13 และศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุม 801
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อคณะกรรมาธิการ วิสามัญๆ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903