TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2562 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดรอบบริเวณมัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ (18 ตุลาคม 2562)
นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม (18 ตุลาคม 2562)
วันที่18ตุลาคม2562นายเสรีพงษ์เพียรเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (18 ตุลาคม 2562)
นางประพิมภรณ์ ตันเจริญ ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ มอบรางวัลตามโครงการส่งเสริมช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) (18 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2562 นายสุรัตน์ หอมทวี ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก มอบนายปรวีร์ พันธนียะ นายช่างสำรวจอาวุโส นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุุณาธิคุณ (18 ตุลาคม 2562)
ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่ดินราชพัสดุ แปลง บร. 605 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง บุรีรัมย์ กรมการปกครองเป็นส่วนราชการผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ เป็นที่ตั้งที่ว่าการ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ (18 ตุลาคม 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาการจัดทำบัญชีฯ (18 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ... (18 ตุลาคม 2562)
นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด อาคารชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่ (17 ตุลาคม 2562)
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นางสาวนรนุช เดชพิชัย ธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฯ (17 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (17 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 นางสาวนรนุช เดชพิชัย ธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปมอบรางวัลตามโครงการส่งเสริมช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ (17 ตุลาคม 2562)
เปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุม (17 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 นางกนิษฐา ทะมา ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง เข่้าร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดลำปางของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง (17 ตุลาคม 2562)
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน “จังหวัดสุพรรณบุรี” (จังหวัดเคลื่อนที่) (17 ตุลาคม 2562)
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง-ปั่น ทำความสะอาด เก็บเมล็ดพันธุ์ และปันน้ำใจฯ (17 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายอาดุลย์ จูเมฆา ธนารักษ์พื้นที่กระบี่ ร่วมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (17 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน ได้มอบรางวัลตามโครงการส่งเสริมช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – Payment) ให้กับนายกมล ชีวิต ผู้เช่าที่ดินราชพัส (17 ตุลาคม 2562)
วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นางสาวกวินนาถ วงษ์วารี เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่ตราด และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข (17 ตุลาคม 2562)
วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นานนิพล อนุราช ธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ได้มอบรางวัลตามโครงการส่งเสริมช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – Payment) ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (17 ตุลาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903