TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมอบหมายให้นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดตรังครั้งที่ 3 /2562 (7 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำกองทัพบก (7 สิงหาคม 2562)
นายสุรัตน์ นุ้ยป้อมธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีพร้อมคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาการเช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ รบ.553 อ.จอมบึง อ.สวนผึ้ง ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี (6 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562 ข้าราชการพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตร ทุกวันจันทร์ก่อนการเคารพธงชาติ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 (6 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด ได้จัดปรุะชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาทุนทรัพย์ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้ง๔/๒๕๖๒ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ดโดยมีนายวันชัยฯ (6 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายประจวบ สมสวัสดิ์ ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (6 สิงหาคม 2562)
นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี เดินทางไปร่วมประชุมกับ นายบุญลือ คงชอบ ผู้แทนสำนักงานชลประทานที่14 และผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (6 สิงหาคม 2562)
ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ นานาชาติ (6 สิงหาคม 2562)
ถึง 8 สิงหาคม 2562 นางวราภรณ์ เอื้ออาทร ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ตรวจราชการในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้ (6 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (5 สิงหาคม 2562)
วันที่5 สิงหาคม 2562 นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ ธนารักษ์พื้นที่ตราด และข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (5 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างชุมชนดี มีรอยยิ้ม ปีที่ 8 จัดขึ้นโดยไทยเบฟร่วมกับโรงงานน้ำตาลสุพรรณบุรี (5 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 นางอัญชลี รอดผล ผู้ตรวจราชการกรม ได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ (5 สิงหาคม 2562)
นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 (3 สิงหาคม 2562)
นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณากาหนดราคาทรัพย์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 (3 สิงหาคม 2562)
นางอารี งามศิริอุดม ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสกลนคร ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (3 สิงหาคม 2562)
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์เข้าตรวจราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 กค.-1สค.62 (2 สิงหาคม 2562)
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคามได้บริจาครถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่งยี่ห้อนิสสัน สีเทา หมายเลขทะเบียนนข-2311มหาสารคาม เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของโรงเรียนฉิมพลีวิทยา (2 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี เป็นประธานในการจัดประชุมประจำเดือนของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี (2 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562นายสุรัตน์ นุ้ยป้อมธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ร่วมโครงการ"บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาาชน"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ตำบลทุ่งหลวง (2 สิงหาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2273 0899 - 903 , 0 2059 4999