TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ภาพข่าวจังหวัด
ภาพข่าวจังหวัด
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ และนางสมคิด คงคร้าม เลขานุการคณะทำงานแก้ไขปัญหาฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อม (7 พฤศจิกายน 2562)
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ และนางสาวสมคิด คงคร้าม นายช่างสำรวจอาวุโส ตรวจสอบที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นว.793 โรงเรียนบ้านหนองตะโก ม.5 ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก (7 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (7 พฤศจิกายน 2562)
ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องปฏิบัติการ ศาลากลาง จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อพิจารณา กรณีเอกชนขอใช้หอประชุม จังหวัดบุรีรัมย์ (7 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่นครนายก ได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเตรียมการดำเนินการโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม (6 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายสุนทร คำยวง ธนารักษ์พื้นที่พะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ณ บริเวณด้านหน้าศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา (6 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นางสาวจันทร์สม เป็นตาธรรม ธนารักษ์พื้นที่ี่ี่แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงตรวจสอบทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่น (6 พฤศจิกายน 2562)
นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ร่วมงานพิธีส่งมอบบ้าน CSR “โครงการธอส.สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้สูงอายุ” ณ บ้านนายสำเริง สินอ่ำ (6 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงราย (6 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยตรี วาสิทธิ์ นนทสิน ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ราชพัสดุุุในพื้นที่ อ.เมืองปัตตานี และ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี (6 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ 4 พ.ย.62 เวลา 09.30 น. นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 "งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาฯ (5 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นางนภาวรรณ นาจะหมื่น ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 8/2562 ณ ศาลาม่วนอกเย็นใจ๋/หลังสู่ฟ้า จังหวัดเชียงราย (5 พฤศจิกายน 2562)
เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเตชวิทย์ ทุ้ยแป ธนารักษ์พื้นที่ตาก ได้เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (5 พฤศจิกายน 2562)
วันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเตชวิทย์ ทุ้ยแป ธนารักษ์พื้นที่ตาก นำเจ้าหน้าประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด "สวนวายุภักษ์ รักษ์แม่ปิง" (5 พฤศจิกายน 2562)
วันที่ ๕ พฤจิกายน ๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยตรี วาสิทธิ์ นนทสิน ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ราชพัสดุใน อ.มายอ และ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี (5 พฤศจิกายน 2562)
วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานขับเคลื่อนโครงการ "จัดทำชุมชนให้เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ” ณ ชุมชนบางขวาก ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี (5 พฤศจิกายน 2562)
นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ร่วมพิธีตักบาตรรับอรุณแห่งความสุข ณ สะพานบุญ วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย (5 พฤศจิกายน 2562)
เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยกิจกรรมลานเทศน์ลานธรรม “เทศมหาชาติ เวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์” งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2562 ณ บริเวณดงตาล อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (5 พฤศจิกายน 2562)
นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า ณ โรงแรมโคโค่ วิว โฮเต็ล จังหวัดสมุทรสงคราม (5 พฤศจิกายน 2562)
นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ลงพื้นที่พบผู้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สท.177, สท.180 และสท.517 ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย (5 พฤศจิกายน 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903