TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเงินสำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้ชื่อโครงการ “Tisco Financial Camp” เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27เมษายน2560 (28 เมษายน 2560)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ.มูลนิธิออทิสติกไทย (27 เมษายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวายเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 (26 เมษายน 2560)
นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ผู้แทนสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เข้าร่วมงาน เปิดตัว บัตร‘Muse Pass’Season 5 (26 เมษายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 (24 เมษายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะศูนย์วิชาการฟายด์มีภูเก็ต เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการ การผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 (20 เมษายน 2560)
ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดย เฉพาะ ในท้องที่ตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ให้แก่ทายาทของนายกี สุบินยัง พ.ศ. . (19 เมษายน 2560)
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีงานทำบุญประจำปีสำนักกษาปณ์ และเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 สำนักกษาปณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 (11 เมษายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษารายวิชาการเงินธุรกิจ วิทยาลัยดุสิตธานีพัทยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการ การผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 (7 เมษายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการ การผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 (4 เมษายน 2560)
“ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดให้เอกชนเช่าที่ราชพัสดุเพื่อดำเนินการสนามกอล์ฟบางพระ จังหวัดชลบุรี” (4 เมษายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการ การผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 (30 มีนาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 (28 มีนาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เข้าเยี่ยชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 (27 มีนาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 (20 มีนาคม 2560)
นางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ เป็นประธานเปิดงาน วันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 (17 มีนาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการ การผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 (14 มีนาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการ การผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 (13 มีนาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 (6 มีนาคม 2560)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของเเผ่นดิน จัดกิจกรรม 5 ส.(Big Cleaning Day) (3 มีนาคม 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903