TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักทรัพย์สินค่าของแผ่นดิน ร่วมกับพิพิธบางลำพู กลุ่มจิตอาสา Trash Hero นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และชุมชนบางลำพู จัดกิจกรรม "รักษ์คลองบางลำพู" (3 กรกฎาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 (26 มิถุนายน 2560)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นกรณีการอนุญาตให้ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ฯ แปลง กท.1225 ฉ.745 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. (21 มิถุนายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 (19 มิถุนายน 2560)
นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูช่างสำนักกษาปณ์ โดยมีผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักกษาปณ์ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 (15 มิถุนายน 2560)
สำนักกษาปณ์ได้จัดกิจกรรมการงานพื้นฐานอาชีพ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและขวัญกำลังใจปีงบประมาณ 2560 ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ วันที่ 13-14 มิถุนายน 2560 (15 มิถุนายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน สำนักบริหารเงินตรา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 (13 มิถุนายน 2560)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับสำนักด้านบริหารเงินตราและทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ณ พิพิธบางลำพู เมื่อวันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560 (7 มิถุนายน 2560)
สานักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จณรงค์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 (6 มิถุนายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 (5 มิถุนายน 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส – อ่อนนุช เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 (1 มิถุนายน 2560)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ ร่วมกับสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประชาคมชาวบางลำพู จัดกิจกรรมโครงเยือนพิพิธภัณฑ์ (29 พฤษภาคม 2560)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้เข้ารับมอบรางวัล หน่วยงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับกรมและทีมงานที่ทุมเทในการปฏิบัติงานประจำปี 2559 เนื่องในวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบปีที่ 84 (24 พฤษภาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 (22 พฤษภาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนนานาชาติชาร์เตอร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ ฯ ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 (15 พฤษภาคม 2560)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน จัดแสดงเผยแพร่เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 17 (MONEY EXPO 2017) (11 พฤษภาคม 2560)
ประกาศ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดการให้เอกชนเข่าที่ราชพัสดุเพื่อดำเนินกิจการสนามกอล์ฟบางพระ (เพิ่มเติม) ผ่านช่องทางอื่นๆ (5 พฤษภาคม 2560)
ประกาศ สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดการให้เอกชนเข่าที่ราชพัสดุเพื่อดำเนินกิจการสนามกอล์ฟบางพระ (5 พฤษภาคม 2560)
นางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 4 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 (1 พฤษภาคม 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการ การผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 (1 พฤษภาคม 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903