TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคา สอบราคา
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ การประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุแปลง ศก.1601 ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ (28 พฤษภาคม 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน กรมธนารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (25 พฤษภาคม 2561)
ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 พฤษภาคม 2561)
ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายอาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 พฤษภาคม 2561)
ประกวดราคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (23 พฤษภาคม 2561)
ประกวดราคารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน (23 พฤษภาคม 2561)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 พฤษภาคม 2561)
ประกวดราคาซื้อชุดสร้างต้นแบบและผลิตชิ้นงาน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (11 พฤษภาคม 2561)
ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะสีขาวไส้เหล็กชุบนิกเกิล (Nickel plated steel) ชนิดราคา ๑ บาท จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (11 พฤษภาคม 2561)
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อลิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้งของอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (11 พฤษภาคม 2561)
ยกเลิกการจ้างเหมาปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียอาคารกรมธนารักษ์ โดยวิธีคัดเลือก (9 พฤษภาคม 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 5 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 พฤษภาคม 2561)
ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (8 พฤษภาคม 2561)
ขายทอดตลาดเหรียญกษาปณ์ถอนคืนและเหรียญกษาปณ์ชำรุด เป็นวัสดุโลหะ (สำนักการคลัง) (7 พฤษภาคม 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (7 พฤษภาคม 2561)
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 พฤษภาคม 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานผังบริเวณและสิ่งปลูกสร้างประกอบ และงานภูมิทัศน์อาคารสำนักงานและอาคารพักอาศัยของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 พฤษภาคม 2561)
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 5 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 พฤษภาคม 2561)
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง การเผยแพร่เพื่อรับฟังความเห็นร่างขอบเขตงานจัดซื้อลิฟท์โดยสารใหม่พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดชัยนาท (4 พฤษภาคม 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 พฤษภาคม 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903