TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคา สอบราคา
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (12 กรกฎาคม 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จำนวน ๒ หลัง ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 กรกฎาคม 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 กรกฎาคม 2561)
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเงินบริสุทธิ์ ไม่ต่ำกว่า 99.9% จำนวน 10,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 กรกฎาคม 2561)
ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล ชั่งได้สูงสุดไม่เกิน 35 กก. ความละเอียด 0.1 กรัม จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 กรกฎาคม 2561)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (10 กรกฎาคม 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งจัดแสดงอาคารอเนกประสงค์ ณ ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 กรกฎาคม 2561)
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ (9 กรกฎาคม 2561)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ (9 กรกฎาคม 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 กรกฎาคม 2561)
ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 กรกฎาคม 2561)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การประมูลลงทุนโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ มส.327 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ครั้งที่ 2) (5 กรกฎาคม 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ (4 กรกฎาคม 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (4 กรกฎาคม 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (29 มิถุนายน 2561)
ประกวดราคาซื้อเครื่องดูดควันไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 มิถุนายน 2561)
ประกวดราคาซื้อเครื่องระบายความร้อนของเครื่อง XRF จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 มิถุนายน 2561)
ประกวดราคาซื้อเครื่องนับบรรจุเหรียญใส่ถุงพลาสติก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (28 มิถุนายน 2561)
ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (28 มิถุนายน 2561)
ประกวดราคาซื้อเครื่องแกะลายด้วยระบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (27 มิถุนายน 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903