TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (2 กันยายน 2562)
นายทนญไชย เพ็ชร์ศรี นายช่างสำรวจอาวุโส รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่ี่สมุทรสงคราม ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม (2 กันยายน 2562)
วันพฤหัสบดีที่29สิงหาคม2562เวลา09.00น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ มอบหนังสือขออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุรายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างจุดตรวจเอ็กซเรย์ตรวจค้นยาเสพติด (2 กันยายน 2562)
วันพฤหัสบดีที่29สิงหาคม2562เวลา14.00น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯร่วมการกุศลกัณฑ์เทศมหาชาติและร่วมบริจาคจตุปัจจัยไทยทานเป็นเครื่องบูชาธรรมประจำกัณฑ์"มัทรี" (2 กันยายน 2562)
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการธรรมะสัญจร ภาคพรรษา (2 กันยายน 2562)
วันจันทร์ที่2กันยายน2562เวลา11.00น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ได้จัดประชุมข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ฯประจำเดือนสิงหาคม2562ครั้งที่7/2562ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ (2 กันยายน 2562)
วันจันทร์ที่2กันยายน2562เวลา14.00น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรมการเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 (2 กันยายน 2562)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2562 (2 กันยายน 2562)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (2 กันยายน 2562)
รายงานงบทดลองประจำเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน สิงหาคม 2562 (2 กันยายน 2562)
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต ธนารักษ์พื้นที่นครนายก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก (30 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่เลย เข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณทุ่งนาเมี่ยง จังหวัดเลย (30 สิงหาคม 2562)
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นางสาววิชาดา จุ่นบุญ ธนารักษ์พื้นที่เลย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดเลย (คทช.จ.เลย) (30 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (30 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ส.ค. 2562 นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ (30 สิงหาคม 2562)
วันพุธที่28สิงหาคม2562 เวลา09.00น.นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ ณ ห้องประชุมนครบาล โรงแรมโฆษิต ฮิลล์ อำเภอเมืองฯ (30 สิงหาคม 2562)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (วุฒิ ปวส.) (30 สิงหาคม 2562)
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 7/2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ชั้น 2 (29 สิงหาคม 2562)
เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาครในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม (29 สิงหาคม 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ร่วมต้อนรับ (นายบุญชอบ วิเศษปรีชา) ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภููคนใหม่ (29 สิงหาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903