TH | EN Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายมนัส สุวรรณกาโล ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่มหาสารคามพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช (24 ตุลาคม 2562)
วันที่23ตุลาคม2562นายวิสาล ทาจวง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรณคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (24 ตุลาคม 2562)
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นางสาวพัณพิณกัญจน์ ศกุนตะมาลิก ธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (24 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562 นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จฯ (24 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมใจ สาริกะพันธ์ ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร ร่วมพิธีวางพวงมาลาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พร (24 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางสาวสมใจ สาริกะพันธ์ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหั (24 ตุลาคม 2562)
นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม พร้อมด้วย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการสร้างสถานีรถไฟแห่งใหม่ ใกล้เคียงบริเวณอนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน – จัน จังหวัดสมุทรสงคราม (24 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น. นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ (24 ตุลาคม 2562)
นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (24 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (24 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน” (24 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 17.30 น. นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็ (24 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายมนัส ใจสอาด ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลาง (24 ตุลาคม 2562)
นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตฯ (24 ตุลาคม 2562)
ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 นายไพโรจน์ คุ้มทรง ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี พร้อมข้าราชการ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (24 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (24 ตุลาคม 2562)
วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30น. นายสุนทร คำยวง ธนารักษ์พื้นที่พะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2562 (24 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (24 ตุลาคม 2562)
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดเส้นทางรถไฟ (24 ตุลาคม 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมาได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 8/2562 (24 ตุลาคม 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 ถัดไป>>

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


เหรียญและผลิตภันณ์เหรียญ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
ห้องสมุดกรมธนารักษ์
รับสมัครงานออนไลน์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903